Projektová Kalkulačka je teraz NUMIQ. Ak sa chcete prihlásiť do pôvodnej projektovakalkulacka.sk, kliknite sem.

nahlad

Ako odzimovať svoj dom?

08.03.2023 Redakcia 408 x 11 minutové čítanie

Dom, ktorý bol počas chladných zimných mesiacoch neobývaný, a tým pádom aj zazimovaný, je potrebné pred letnou sezónou odzimovať.

Vo všeobecnosti ide o zvrátenie všetkých krokov, ktoré ste vykonali pri zazimovaní domu. Ide napríklad o veci, ako je vypnutie vody a vypustenie potrubia, čím predchádzate zamrznutiu, odpojenie flexibilných hadíc vedúcich z drezov, WC, umývačky riadu, či iných spotrebičov, odpojenie spotrebičov, programovanie termostatov a poplachových systémov, vypustenie ohrievača vody, zrušenie alebo nastavenie preposielania poštových služieb.
Ak ste si na zazimovanie domu objednali služby profesionálov a teraz máte v pláne dom odzimovať, najlepšie urobíte, ak si najmete tú istú firmu ako predtým. Koniec koncov, oni budú presne a najlepšie vedieť, čo robili a ako to môžu zmeniť. Ale keďže je celý tento proces relatívne jednoduchý, mnohí majitelia sa rozhodnú naučiť sa postupnosť krokov a ušetriť náklady za prácu.

Predtým ako začnete

Odzimovanie domu je proces opätovného otvorenia potrubí a využívanie budovy potom, čo bola počas zimných mesiacov opustená. Majitelia domov alebo profesionáli, ktorých služby využijú, by mali každú jar domy po zime odzimovať. 
Keďže vo svojej domácnosti budete pracovať s rôznymi spotrebičmi, možno budete musieť nahliadnuť aj do ich návodov a užívateľských príručiek. Pred začatím odzimovania svojho domu radšej všetky tieto návody a príručky zhromaždite na jedno miesto, nakoľko vám to ušetrí veľa času a stresu.

Zapnite všetky vypnuté elektrické obvody

Nie je nezvyčajné, aby bola elektrická sieť v domácnostiach vypnutá takým spôsobom, ktorý ponecháva v činnosti iba niektoré základné elektrické okruhy. Pozrite sa teda na hlavný servisný panel, alebo skrinku s poistkami a skontrolujte jednotlivé ističe. Zapnite všetky, ktoré boli vypnuté.

Pripojte všetky potrubia na prívod vody

Ak ste na jeseň odpájali prívodové hadice od rôznych vodovodných armatúr, systematicky skontrolujte všetky tieto armatúry a znova pripojte flexibilné hadičky k uzatváracím ventilom alebo prívodom spotrebičov. Najlepšie to urobíte postupne, pozorne si pozrite umývadlá, toalety, sprchy, vane a všetky ostatné spotrebiče napájané vodou. Pomocou klieští na uzamykanie kanálov, alebo špeciálnych kľúčov opatrne znova zaistite všetky ohybné trubice k ich úchytom. 
Zatiaľ však nezapínajte uzatváracie ventily zariadení, uistite sa, že sú všetky úplne vypnuté. 
Uistite sa, že ste skontrolovali aj ohrievač vody, zmäkčovač vody a iné spotrebiče, aby ste sa uistili, že ich vodovodné prípojky sú dobre pripojené. Pred opätovným zapnutím vody odstráňte prevdzušňovače na vodovodných batériách, aby ste vyčistili všetky nánosy.

Zapnite hlavný prívod vody

Keď si ste istý, že všetky pôvodne odpojené hadičky a potrubia na prívod vody sú správne pripojené, pomaly zapnite hlavný prívod vody, až kým nebude približne do polovice otvorený.
Tento prívod sa zvyčajne nachádza na hlavnom vstupnom potrubí, ktoré dodáva vodu do domu. Vodu iba
postupne púšťajte do potrubí, aby mal vzduch možnosť uniknúť predtým, než sa potrubia naplnia vodou.

Otvorte vodné ventily ohrievača vody, bojlera aj zmäkčovača

Ak boli tieto hlavné spotrebiče počas zimy vypnuté, opäť zapnite prívod vody. To sa zvyčajne robí na ventiloch, ktoré sú umiestnené na potrubiach vedúcich k a zo spotrebičov. Dodržiavajte odporúčania výrobcov, ako plniť tieto spotrebiče vodou.

Zariadenia zapínajte jeden po druhom

Keď je hlavný ventil prívodu vody otvorený približne do polovice, skontrolujte všetky inštalatérske zariadenia v každej miestnosti. Najprv otvorte uzatváracie ventily zariadení a následne aj vodovodné kohútiky. Vzduch zachytený v potrubí bude pravdepodobne unikať cez otvorené kohútiky. 

Okrem toho sa pripravte na to, že prvý prúd vody môže byť veľmi hlasný a dôjde k špliechaniu. 

Keď voda začne tiecť stabilne a bude čistá, môžete kohútik zatvoriť. Skontrolujte tesnosť uzatváracích ventilov zariadení a dotiahnite všetky spoje, ktoré presakujú alebo cez ktoré aktívne uniká voda. 

Pri kontrole týchto zariadení so sebou vždy noste handry alebo papierové utierky. pre prípad, že by došlo k malému úniku alebo kvapkaniu. Skontrolujte všetky zariadenia, vrátanie výrobníkov ľadu, vodných filtrov, umývačiek riadu či pračiek. Voda by mala tiecť o každého jedného z nich, a hlavne prúd vody by mal byť stabilný a čistý.

Otestujte toalety, aby ste sa uistili, že fungujú správne. Keď sú toaletné nádrže prázdne po dlhú dobu, tesnenia na splachovacích ventiloch môžu stvrdnúť a brániť tomu, aby nádržka na konci každého splachovacieho cyklu správne utesnila. Potom, čo si budete istý, že všetky zariadenia fungujú správne, otočne hlavný ventil prívodu vody do úplne otvorenej polohy.

Skontrolujte vonkajšie kohútiky na hadicu

Mrazuvzdorné kohútiky môžu po odzimovaní začať pretekať. Skontrolujte preto každý vonkajší kohútik, aby ste sa uistili, že sa správne otvára a zatvára, a nedochádza tam k úniku. Nízky tlak vody môže znamenať, že vo vývodnom potrubí, ktoré sa tiahne zvnútra domu niečo netesní správne. Ak to budete chcieť skontrolovať, možno budete musieť skontrolovať aj svoj suterén.

Dvakrát skontrolujte všetky vodovodné armatúry

Ako posledný krok potrebný pre obnovenie inštalatérskych služieb je skontrolovanie každej a jednej miestnosti a dôkladne skontrolujte všetky inštalačné armatúry a spotrebiče, či správne fungujú. Následne sa ešte raz uistite, že vodovodné prípojky netečú.

Zapojte lampy a spotrebiče

Pri zazimovaní domov je štandardnou praxou vypojenie väčšiny lámp a iných spotrebičov z elektriny. Po zime je teda potrebné tieto spotrebiče a zariadenia naspäť zapnúť a pripojiť do elektrických zásuviek.

Zapnite plyn

Veľmi často sa na zimu uzatvára prívod vody, aby sa predišlo nebezpečnému úniku plynu, a preto ho musíte na jar opätovne zapnúť. V niektorých oblastiach sa prívod plynu uzatvára na hlavnom uzatváracom ventile plynu. Opätovným otvorením tohto ventilu sa obnoví prívod plynu do celého domu. V chladnom podnebí, kde plynová pec musí bežať aj pri nízkych teplotách, aby sa zabránilo vážnym chladom, môže byť hlavný prívod plynu stále otvorený.

Kedy volať profesionálov?

Vo väčšine prípadov si dom dokážete odzimovať aj sami. Ak ide o obytný alebo mobilný príves, je pravdepodobnejšie, že využijete služby profesionálov. Profesionálne služby, ktoré zazimujú takéto domy totižto často naplnia vodovodné potrubia a odtokové sifóny špeciálnym nemrznúcim roztokom. V takomto prípade je ťažké odzimovať si dom po svojom. Zavolajte servis, aby prišiel a vypustil vodovodné potrubia a okrem toho aby správne zlikvidoval nemrznúci roztok. Potrubie bude potrebné dôkladne prepláchnuť, aby ste odstránili všetky stopy nemrznúceho roztoku.

Vitajte doma. Teraz ste pripravený opäť sa nasťahovať do svojho domu. Zostáva iba povedať susedom, že ste späť, nastaviť čas na hodinkách a obnoviť všetky zrušené služby.

Autor fotky: Max Rahubovskiy

Chyba

close