Projektová Kalkulačka je teraz NUMIQ. Ak sa chcete prihlásiť do pôvodnej projektovakalkulacka.sk, kliknite sem.

nahlad

Na čo si dávať pozor pri odstraňovaní múrov a nosných stien?

29.11.2022 Redakcia 468 x 11 minutové čítanie

Otvorené priestory a minimum stien predstavujú populárny koncept, ktorý sa teší obľube už dlhé roky. Prirodzené svetlo, súdržnosť rodiny a bezpečnosť detí sú jedným z dôvodov, prečo je tento dizajn taký populárny.

Pre porovnanie, staršie dizajny sú charakteristické slabo osvetlenými halami, nedostatočne využívaným priestorom a nižšími cenami pri následnom predaji domu.

Pre tých, ktorí chcú otvoriť svoj životný priestor, predstavujú nechcené steny zjavnú, no častokrát podceňovanú prekážku. Mnohí laici nedokážu predvídať problémy, ktoré sa môže vyskytnúť pri odstraňovaní stien, a predsa sa do toho púšťajú na vlastnú päsť.

Prvou výzvou pri odstraňovaní stien je potrebné zistiť, či príslušná stena nesie zaťaženie alebo zvyšuje odolnosť domu proti zemetraseniu. Toto je veľmi dôležitá a komplikovaná úloha. Väčšina majiteľov domov si uvedomuje, že niektoré steny v ich domoch sú nosné, no len málokto ich dokáže s istotou rozpoznať. Bez konštrukčných výkresov alebo inžinierskeho posúdenia je ťažké si byť istý. 

Čo sú nosné steny?

Nosné steny nesú celú váhu konštrukcie domu. V oblastiach, ktoré sú náchylné na zemetrasenia, odolávajú seizmickým zaťaženiam a chránia domy aj pred poškodením zemetrasením. Zatiaľ čo väčšina nosných stien patrí medzi vonkajšie steny, niektoré sa nachádzajú aj vo vnútri domu. 

Nižšie uvedené charakteristiky môžu naznačovať, že vnútorná stena je nosná:

  • Je vedená kolmo na podlahu, strop alebo strešné nosníky
  • Nachádza sa priamo pod inou stenou alebo je mierne posunutá
  • Umiestňuje sa na nosný nosník, alebo betónový základ
  • Je centrálne umiestnená a vedená dlhšou stranou budovy

Jednou z chýb mnohých majiteľov domov je, že predpokladajú, že ak ide len o čiastočnú stenu, potom nemôže byť nosná. V mnohých prípadoch je v dome hlavná nosná stena, vedľa ktorej je susediaca nosná stena alebo stena, ktorá je na ňu orientovaná kolmo, čiže nemusí byť úplná, ale iba čiastočná. Iba preto, že je stena krátka a nie je vedená celou dĺžkou miestnosti, neznamená, že neunesie časť váhy domu.

Vek vášho domu bude tiež jedným z faktorov určujúcich, ktoré steny sú vo vašom dome nosné. Napríklad, ak bývate v relatívne novom bungalove, väčšina, ak nie všetky vnútorné steny, nebudú nosné. Ako sme spomenuli aj vyššie nosné steny budú iba tie vonkajšie. Je to preto, že novšie sú postavené so strešnými nosníkmi, ktoré sú samonosné a unesú váhu strechy, ktorá sa presúva iba na vonkajšie steny. 

Staršie domy však neboli stavané týmto spôsobom, a preto je mnoho vnútorných stien nosných. Ide najmä o domy, ktoré majú viac ako 50 rokov. Staršie strechy sú z krokiev alebo tyčí a v mnohých prípadoch sú vnútorné steny potrebné na podporu strešnej konštrukcie, aby sa zaťaženie strechy rozložilo do viacerých oblastí domu.

Hoci sme si spomenuli niekoľko charakteristík nosných stien, nie všetky nosné steny spĺňajú tieto podmienky. Môžete sa rozhodnúť sami si preštudovať pôvodné konštrukčné výkresy ale najlepšie urobíte, ak predtým ako začnete kladivom búrať steny, kontaktujete architekta alebo stavebného inžiniera, aby určil, či môžete stenu jednoducho odstrániť. 

Väčšina odborníkov alebo architektov si účtuje veľmi malý poplatok za to, že prídu k vám domov a potvrdia, či je stena nosná alebo nie. Ak sa ukáže, že ide o nosnú stenu, budete musieť využiť služby architekta, aby ste mali k dispozícii kompletný súbor architektonických výkresov. Malý poplatok, ktorý zaplatíte, bude mať hodnotu zlata, ak si budete môcť byť istý, že nebúrate nosnú stenu len preto, že ste si ju pomýlili.

Odstránenie nosnej steny

Nosná stena zvyčajne musí byť nahradená dočasnou konštrukciou, počas odstraňovania steny a trvalou konštrukciou po jej odstránení. Adekvátnou náhradou nosnej steny je často nosník so stĺpmi na oboch koncoch, no v niektorých miestnostiach je možné, že budete potrebovať viac ako jeden nosník. 

Najlacnejšou možnosťou ako nahradiť búranú nosnú stenu je umiestnenie nového trámu, alebo trámov pod existujúce podlahové trámy, v súlade so zbúranou stenou. Častokrát to však nie je práve estetické riešenie, preto sa mu majitelia domov vyhýbajú. Ďalšou možnosťou je zrezať existujúce trámy nad príslušnou stenou, aby sa trám zmestil do stropu, čím sa skryje.

Veľkosť nosníka a jeho cena budú závisieť od hmotnosti nákladu, ktorý nesie a dĺžky rozpätia medzi stĺpmi. Niekedy sa jednoducho stane, že nie je iná možnosť ako to, že budú pod stropom vyčnievať väčšie trámy. V tomto prípade môže byť výhodnejšie použiť pevnejší oceľový nosník na dosiahnutie požadovaného efektu, prípadne zmenšiť veľkosť výsledného otvoru a ušetriť finančné náklady.

Obyčajné steny

Steny, ktoré nie sú nosné, nie sú v konštrukčnom zmysle také dôležité, no plnia množstvo iných funkcií. Ponúkajú vyššie súkromie, znižujú hluk v miestnostiach, šetria náklady na energiu a ukrývajú potrubie a rozvody. Majitelia domov musia tieto faktory zvážiť predtým, ako pristúpia k ich odstraňovaniu.

Náklady na energie

Náklady na energiu môžu byť v otvorenom priestore vyššie. Steny vytvárajú menšie zóny, kde klimatizačné a vykurovacie systémy fungujú efektívnejšie. Jedna otvorená plocha je na vykurovanie a chladenie omnoho nákladnejšia.

Mechanické služby

Elektrické vedenie, inštalatérske služby alebo kanály pre kúrenie a ventiláciu môžu byť umiestnené vo vnútri priečky. Tieto kanály sa zvyčajne nachádzajú v stenách susediacich s kúpeľňou. Presmerovanie týchto kanálov môže zvýšiť vaše finančné náklady a čas potrebný na realizáciu projektu. Najlepšie však urobíte, ak zavoláte odborníkov, ktorí sa vyznajú.

Nebezpečné materiály

Demolácia sadrokartónu je prašná, chaotická a počas procesu odstraňovania steny aj nevyhnutná. Niekedy to môže dokonca predstavovať veľké zdravotné riziko. Azbest sa pred rokom 1980 bežne používal a stále sa môže nachádzať v stenách starších domov. Demolácia uvoľní nebezpečné azbestové vlákna s oblakmi prachu zo sadrokartónu, čo môže spôsobiť nezvratné poškodenie zdravia všetkých prítomných.

Azbest nie je jediné zdravotné riziko, ktoré vás môže ohroziť. Olovená farba, v malých množstvách jedovatá, sa používala ešte v 70. rokoch minulého storočia. Pred jej odstránením by mal dodávateľ otestovať steny na prítomnosť azbestu a olovnatého náteru a prijať opatrenia na kontrolu, pre možné vystavenie voči týmto látkam. V stenách sa môžu nachádzať aj iné nebezpečné látky a pred začatím odstraňovania steny by ste sa mali vždy poradiť s odborníkmi, ako pokračovať.

Otvorenie priestoru v dome odstránením steny je skvelý spôsob, ako zmeniť vzhľad vášho domova a urobiť priestor vzdušnejším a priestrannejším. 

Je to jeden z najžiadanejších projektov renovácie v posledných rokoch. Zistenie, či je stena nosná alebo nie, je však kľúčovým prvým krokom, ktorý by ste nemali v žiadnom prípade preskočiť.

 

Autor fotky: Ezequiel Guerrero

Chyba

close