Projektová Kalkulačka je teraz NUMIQ. Ak sa chcete prihlásiť do pôvodnej projektovakalkulacka.sk, kliknite sem.

nahlad

Búracie práce cena

Búracie práce sú zvyčajne prvou činnosťou, ktorú budete pri svojej rekonštrukcii vykonávať. Búranie sa považuje za jednoduchú činnosť, no opak je pravdou. Ak sa zamyslíte nad tým, že musíte dávať pozor nie len na to čo búrate, ale aj kam to dopadne, ako to dostanete von z bytu a ako túto stavebnú suť (odpad) zlikvidujete, začne sa to komplikovať.

Cena za búracie práce

Priemerná cena búracích prác za meter štvorcový

Vypočítajte si cenu stavebných prác

14,5 €/m²

Priemerná cena Aktualizované 05.07.2024 11:22

Ostatné ceny za búracie práce

Búracie práce Cena aktualizované 20.07.2024

Množstvo

Cena Uvedená cena je len za prácu (prácu rúk) bez materiálu. Cena stavebných prác je pre fyzické osoby zvyčajne konečná. V prípade ak je objednávateľ právnická osoba (firma), je vyčíslenie DPH na dohode so zhotoviteľom v závislosti od toho, či je zhoviteľ a objednávateľ platcom alebo neplatcom DPH.

Spolu

Vybúranie priečok - tehla

14,5 €

0 €

Vybúranie starej stupačkovej WC zásteny

ks

49 €

0 €

Vybúranie kovových zárubni (betón)

ks

29 €

0 €

Vybúranie vstavanej skrine

ks

50 €

0 €

Vytrhanie starej plavajúcej podlahy (parkety, linolea)

1,9 €

0 €

Demontáž vane

ks

55 €

0 €

Demontáž umývadla

ks

25 €

0 €

Iné nešpecifikované práce v tomto obore (Hodinová mzda) Práce, ktorých hodnota sa nedá určiť jednotkovou cenou (nie sú uvedené v cenníku vyššie) sa počítajú hodinovou sadzbou. Ak je práca neštandarná, napríklad murovanie neštandardných rozmerov, maľovanie členitých stien a pod. použite hodinovú sadzbu. LOCKED

hod.

LOCKEDPre zobrazenie LOCKED položiek sa prosím prihláste alebo zaregistrujte.

Búracie práce a ich výhody

Pozor na statiku

Záleží na tom, či ide o predelovaciu priečku alebo nosnú stenu

Betón sa reže ťažko

Je potrebné vykonať viacero rezov, steny sa režú postupne, po častiach.

Myslite na odvoz sute

Stavebná suť je ťažká a musí sa správne zlikvidovať

K tomu musíte počítať s tým, že tieto práce sú hlučné, prašné a rušia susedov, ovplyvňujú statiku celej budovy (nemôžu si traja susedia nad sebou vybúrať nosné priečky, pretože statika budovy by sa značne narušila) a nemôžete vybúrať hociktorú stenu ktorú si vyberiete. Záleží na tom, či ide o predelovaciu priečku alebo nosnú stenu aj o to aký veľký otvor idete búrať. V krajných prípadoch sú nutné podpery a také búranie už musí schvaľovať statik - potrebný je statický posudok, a samozrejme k nosným stenám sa ešte vyjadruje aj nadpolovičná väčšina susedov.

Ako rozoznať nosnú stenu od predeľovacej priečky

Predeľovacie priečky majú zvyčajne hrúbku 7-10 cm v prípade panelov, 12,5 až 15 cm v prípade murovaných (tehla, pórobetón). K tomuto rozmeru je nutné pripočítať ešte 1,0 - 2,0 cm omietky na každej strane v prípade tehlovej priečky a 0,3 cm až 0,5 cm v prípade panelovej. Ak ste si istý že chcete búrať predeľovacie priečky nemusíte to konzultovať so statikom, stačí jednoduchá ohláška na mestský / obecný urad.

Búranie nosných stien má prirodzene vyššiu cenu ako búranie predeľovacích priečok.

Nosnú priečku spoznáte podľa toho, že má hrúbku minimálne 12-20 cm v prípade panelovej steny, murovaná má zvyčajne 20 cm až 30 cm. V starých budovách až do 50 cm.
Aj tu nezabudnite počítať s omietkou. Búranie nosných stien musí schvaľovať statik, ktorý berie do úvahy aj prípadné predošlé stavebné úpravy vašich susedov nad vami a pod vami.

Ako zmerať hrúbku steny

Stenu zmerate najlepšie tak, že si odmeriate hrúbku zárubne, ktorá je v nej osadená a odpočítate jej “previsy” z oboch strán.

Pokiaľ stena nemá dvere, musíte spočítať vonkajší a vnútorný rozmer miestností, ktoré rozdeľuje stena. Toto však zvyčajne nie je jednoduché a preto je lepšie nechať to na odborníka. Alebo stenu prevŕtať a následne zmerať otvor.

Vypočítajte si cenu stavebných prác

Zabezpečenie statiky

Búracie práceV prípade väčších otvorov v priečkach, prípadne pri búraní nosných stien je potrebné zabezpečiť statiku budovy. To znamená, že sa vybuduje dočasná alebo trvalá náhrada nosnej funkcie steny. Najčastejšie sa používajú zvárané oceľové “U”, “I”, “L” profily alebo nosné keramickobetonové nosníky s oceľovou výstužou typu KP7, ktoré prevezmú zaťaženie odstránenej steny alebo slúžia aj ako preklady otvorov. Pripomíname, že pri búraní nosných stien je potrebný odborný posudok statika.

Zhrnutie na čo si dať pozor pri búraní stien

 1. Či je stena ktorá sa bude búrať - nosná alebo predeľovacia priečka? Búranie priečok je lacnejšie ako rezanie nosných stien.
 2. Je nutná dočasná podpera aby nedošlo k zrúteniu stropu, alebo zvyšnej časti búranej priečky?
 3. Ako veľké alebo malé musia byť búrané alebo rezané kusy, ktoré ostanú ako odpad, aby sa vôbec dali odniesť z bytu / domu a korektne sa dali zlikvidovať.
 4. Kam a ako dopadnú búrané časti steny a akú škodu môžu spôsobiť? Aby ste si zbytočne nenavýšili cenu búracia poškodením podláh alebo stien.
 5. Či počítate so silnou prašnosťou - potrebný respirátor a pozakrývané všetky miesta kde nechcete aby sa dostal prach.
 6. Vedie búranou stenou elektroinštalácia alebo vodoinštalácia? Sú zabezpečené siete aby bola dodržaná bezpečnosť pri práci?
 7. Kam so stavebným odpadom? Odvoz a likvidácia má tiež nezanedbateľnú cenu
 8. Máte potrebné povolenia od susedov, statika, ohlášku na stavebný úrad?
 9. V neposlednom rade - máte dosť sily na takúto prácu alebo to prenecháte na profesionálov - firma?

 

Búranie priečok

Búranie priečok alebo otvorov je jednou z najčastejších búracích prác pri rekonštrukciách bytov. Ide o odstránenie nenosných stien, ktoré rozdeľujú priestor bytu. Priečky môžu byť murované z tehál, pórobetónu alebo sadrokartónu.

Búranie priečok a rezanie betónových panelov sú bežné úkony pri rekonštrukciách bytov, ktoré umožňujú zmeniť dispozíciu priestoru a prispôsobiť ho potrebám obyvateľov.

Priečky sú nenosné steny, ktoré rozdeľujú priestor bytu. Ich odstránenie môže výrazne zväčšiť a presvetliť miestnosti. Zvyčajne sú to vnútorné steny bytu, ale pozor, niekde v byte budete mať aj nosnú stenu.

Búracie Práce

Búranie murovaných priečok 

Búranie murovaných priečok začína odstránením povrchových úprav, ako sú omietky, tapety či obklady. Väčšie časti stien sa búrajú pomocou pneumatického kladiva, v prípade ak to situácia z dôvodu možnosti poškodenia okolitých konštrukcii alebo podláh neumožňuje, postupne sa rozoberajú tehly alebo tvárnice pomocou ručného kladiva a sekáča, Pri búraní priečok z pórobetónu sa často využíva aj píla na pórobetón, ktorá umožňuje presnejšie rezy.
Je nutné si uvedomiť, že pri každom rezaní steny je potrebné výrazne viac rezov ako je len obvod želaného otvoru, pretože steny sa búrajú, respektíve rozoberajú po častiach.

Je dôležité dbať na bezpečnosť a používať ochranné pomôcky, ako sú rukavice, okuliare a respirátor, pretože pri búraní vzniká veľké množstvo prachu.

Rozoberanie sadrokartónových priečok 

Sadrokartónové priečky sa búrajú relatívne ľahko. Najskôr sa odstránia sadrokartónové dosky a následne sa rozoberie kovová konštrukcia. Pri tejto práci je dôležité dávať pozor na elektrické rozvody a iné inštalácie, ktoré môžu byť vedené v priečke Ide prakticky o rozoberanie. Je to výrazne čistejšia práca, pretože nevzniká tak veľké množstvo prachu.

Búranie nosných stien

Búranie alebo rezanie nosných stien je veľmi náročný a komplexný proces, ktorý si vyžaduje odborný prístup a povolenia. Nosné steny sú kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť budovy, preto je potrebné postupovať mimoriadne opatrne a dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.

Konzultácia so statikom

Prvým a najdôležitejším krokom pri búraní nosnej steny je konzultácia so statikom. Ten posúdi, či je možné danú nosnú stenu odstrániť alebo upraviť bez toho, aby bola ohrozená stabilita budovy. Statik navrhne riešenie, ktoré zabezpečí bezpečnosť a stabilitu budovy aj po úprave nosnej steny.

Projekt a povolenia

Na základe statického posudku sa vypracuje projekt, ktorý detailne popisuje postup prác a riešenie náhrady nosnej funkcie steny. Tento projekt je potrebné predložiť stavebnému úradu, vykonávajúcej firme a získať potrebné povolenia.

Zabezpečenie statiky:

Pred začatím búracích alebo rezných prác je nevyhnutné zabezpečiť statiku budovy. To znamená, že sa vybuduje dočasná alebo trvalá náhrada nosnej funkcie steny. Najčastejšie sa používajú oceľové alebo železobetónové nosníky, ktoré prevezmú zaťaženie odstránenej steny.

Búranie alebo rezanie nosnej steny

Po zabezpečení statiky sa môže pristúpiť k samotnému búraniu alebo rezaniu nosnej steny. Výber metódy závisí od materiálu steny a konkrétnych podmienok.

 • Rezanie diamantovým lankom alebo kotúčom: Táto metóda je vhodná pre železobetónové steny. Je presná, rýchla a minimalizuje vibrácie, ktoré by mohli poškodiť okolité konštrukcie.
  Pri rezaní betónových stien je dôležité si uvedomiť, že je potrebné vykonať viacero rezov, nielen po obvode požadovaného otvoru. Z dôvodu že pri rezaní betónových častí vznikajú veľmi ťažké kusy betónových blokov o hmoťnosti  od 50 - 100 kg/kus. Otvory a steny sa režú postupne, po častiach.

 • Búranie hydraulickým kladivom: Táto metóda sa používa pri murovaných stenách. Je menej presná ako rezanie, ale stále efektívna. Tak ako pri rezaní vzniká veľké množstvo prachu. 

Vypočítajte si cenu stavebných prác

Odvoz a likvidácia sute

Po búraní alebo rezaní je potrebné zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutej sute. Sute z búrania nosných stien sa považuje za nevhodne veľký stavebný odpad, ktorý nesmiete ukladať do komunálneho odpadu a musí sa likvidovať v súlade s platnými predpismi. 

Je nutné si uvedomiť, že pri každom rezaní betónu je potrebné vykonať výrazne viac rezov ako je len obvod želaného otvoru, pretože steny sa búrajú, respektíve režú po častiach, nie je možné rozrezať celú veľkú stenu naraz a nechať ju spadnúť na podlahu - takýto blok by vážil v betónovom otvore okolo 700 - 800 kg. Taktiež následná likvidácia vzniknutého stavebného odpadu je možná len s menšími kusmi. 

Pri výpočte ceny za rezanie betónu preto počítajte s reálnym rozsahom rezov, nie s veľkosťou želaného otvoru. 
Pri rezaní betónových panelov je dôležité dbať na bezpečnosť a dodržiavať technologické postupy. Táto práca si vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti, preto ju vždy zverte do rúk kvalifikovaným pracovníkom alebo firme.

Dôležité upozornenie: Búranie priečok a rezanie betónových panelov môže ovplyvniť statiku budovy. Preto je nevyhnutné pred začatím prác búraním nosných stien konzultovať zámer s odborníkom – statikom, ktorý posúdi, či je možné danú priečku alebo panel odstrániť bez rizika narušenia stability budovy.
Okrem toho majú mnohé bytové domy svoje pravidlá na búranie priečok a preto je potrebné ich konzultovať, často aj schvaľovať so zástupcami združenia vlastníkov. 

Búranie obkladov a dlažieb

Búranie podláh a dlaždícVybúranie obkladov a dlažieb je bežnou súčasťou rekonštrukcie kúpeľní, kuchýň a dalžby na podlahe. Pri tejto práci sa používa búracie kladivo, sekáč a dláto. Je nutné zakryť podlahu a okolité predmety fóliou alebo iným vhodným materiálom, aby sa  ochránili pred prachom a úlomkami. Tak  isto treba dbať a zabezpečiť obložkové zárubne ak sa nebudú vybúravať. Často sa na zakrytie podláh používajú aj staré koberce pre svoju hrubosť.

Postup búrania obkladov a dlažieb

 1. Nájdenie štartovacieho bodu: Začína sa s búraním na mieste, kde je dlažba alebo obklad najviac poškodený alebo uvoľnený. Môže sa použiť sekáč a kladivo na odstránenie prvej dlaždice alebo obkladačky.

 2. Postup búrania: Postupuje sa systematicky a opatrne. Odstraňujú sa dlaždice alebo obkladačky jedna po druhej. Ak je obklad a dlažba pevne prilepený - čo väčšinou je, používa sa  búracie kladivo s dlátom na uvoľnenie lepidla.

 3. Odstraňovanie zvyškov lepidla: Po odstránení dlaždíc alebo obkladov sa odstránia zvyšky lepidla zo steny alebo podlahy. Používa sa dláto a kladivo alebo búracie kladivo s dlátom.

Búranie podláh

Búranie podláh je náročnejšia práca, ktorá si vyžaduje viac času a úsilia. Podlahy môžu byť rôzneho typu – dlaždice, betónové, drevené, keramické alebo vinylové.

 • Betónové podlahy: Pri búraní betónových podláh používame zbíjačku alebo príklepovú vŕtačku s dlátom. Je dôležité postupovať systematicky a postupne odstraňovať betón po vrstvách. Pri tejto práci vzniká veľké množstvo prachu a hluku, preto je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie a používať ochranné pomôcky.
 • Drevené podlahy: Drevené podlahy sa búrajú relatívne ľahko. Používame páčidlo, kladivo a sekáč. Začíname odstránením soklových líšt a následne rozoberaním jednotlivých dosiek.
 • Keramické a vinylové podlahy: Keramické a vinylové podlahy sa odstraňujú podobne ako drevené podlahy. Je dôležité dbať na to, aby sa pri búraní nepoškodili podkladové vrstvy.

 

Búranie jadra

Búranie jadra je najnáročnejšou búracou prácou pri rekonštrukcii bytu. Jadro tvorí kúpeľňa a WC, ktoré sú často umiestnené v samostatnej miestnosti. 

Pri búraní jadra je potrebné odpojiť všetky inštalácie – vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn. Následne sa postupne rozoberajú steny, podlahy a stropy. Táto práca si vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti, preto ju vždy zverte do rúk kvalifikovaným pracovníkom alebo firme.

Búranie komína

Búranie komína alebo vstavanej pece je špecifický druh búracej práce, ktorý sa vykonáva pri odstraňovaní starých alebo nefunkčných komínov. Pri tejto práci je dôležité dbať na bezpečnosť a postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu strechy alebo okolitých konštrukcií. Komín alebo pec sa rozoberá postupne zhora nadol. Používajú sa špeciálne nástroje a techniky, ktoré zabezpečia bezpečné a efektívne odstránenie komína. Tak isto treba dbať na ochranné prvky a bezpečnosť pri práci z dôvodu vzniknutej sadze.

Búranie azbestovej strechy alebo azbestového obkladu

Búranie azbestovej strechy alebo azbestového obkladu je špecifický proces, ktorý si vyžaduje odborný prístup a prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení z dôvodu zdravotných rizík spojených s azbestom. Cena búrania azbestu tomu zodpovedá.

Prečo je azbest nebezpečný?

Azbest je vláknitý minerál, ktorý bol v minulosti hojne využívaný v stavebníctve pre svoje izolačné, ohňovzdorné a mechanické vlastnosti. Pri poškodení azbestových materiálov sa však uvoľňujú mikroskopické vlákna, ktoré pri vdýchnutí môžu spôsobiť vážne ochorenia pľúc, ako je azbestóza alebo rakovina pľúc.

Právne predpisy a povolenia:

Pred začatím prác je nevyhnutné overiť si platné právne predpisy týkajúce sa manipulácie s azbestom. Vždy sa treba riadiť platnou legislatívou a právnymi predpismi danej krajiny. V prípade väčších prác môže byť potrebné získať aj súhlas stavebného úradu.

Pracovný postup pri búraní azbestovej strechy alebo obkladu

 1. Príprava:
  • Zabezpečenie ochranných pomôcok: Pre pracovníkov je nevyhnutné zabezpečiť kompletné ochranné pomôcky, vrátane jednorazových overálov, respirátorov s filtrom P3, rukavíc a ochranných okuliarov.
  • Ohraničenie pracoviska: Pracovisko je potrebné ohraničiť a označiť výstražnými značkami upozorňujúcimi na prítomnosť azbestu.
  • Zabezpečenie kontajnera na odpad: Je potrebné zabezpečiť špeciálny kontajner určený na azbestový odpad.
  • Navlhčenie materiálu: Azbestové materiály sa pred demontážou navlhčia vodou, aby sa minimalizovalo uvoľňovanie azbestových vlákien.
 2. Demontáž:
  • Odborný postup: Demontáž azbestových materiálov by mali vykonávať iba osoby s odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami s prácou s azbestom.
  • Opatrnosť: Pri demontáži je potrebné postupovať opatrne, aby sa minimalizovalo poškodenie materiálu a uvoľňovanie vlákien.
  • Zhromažďovanie odpadu: Azbestový odpad sa zhromažďuje do špeciálnych vriec alebo kontajnerov.
 3. Likvidácia odpadu:
  • Špeciálna skládka: Azbestový odpad musí byť zlikvidovaný na špeciálnej skládke nebezpečného odpadu.
  • Preprava: Preprava azbestového odpadu sa vykonáva v súlade s platnými predpismi.
 4. Záverečné práce:
  • Čistenie: Po ukončení prác sa vykoná dôkladné čistenie pracoviska a okolia.
  • Kontrola: Po ukončení prác je vhodné vykonať meranie koncentrácie azbestových vlákien vo vzduchu, aby sa overila účinnosť bezpečnostných opatrení.

Dôležité upozornenie: Búranie azbestovej strechy alebo obkladu je nebezpečná činnosť, ktorú by mali vykonávať iba odborníci s príslušným oprávnením a skúsenosťami. Pri nesprávnom postupe hrozí vážne celoživotné poškodenie zdravia pracovníkov a okolia. Na búraní azbestu určite nešetrite a najmite si zodpovednú firmu s certifikátmi aj za vyššiu cenu.

 

Búranie škvárovej podlahy v historických budovách / bytoch

Búranie škvárovej podlahy v historických budovách predstavuje špecifický prípad, ktorý si vyžaduje citlivý prístup a dodržiavanie špeciálnych postupov z dôvodu možnej prítomnosti škodlivých látok a historických vrstiev.

Prečo je škvárová podlaha problematická?

Škvárové podlahy boli v minulosti bežné v historických budovách. Škvára, vedľajší produkt spaľovania uhlia, sa používala ako výplňový materiál pre svoju nízku cenu a dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Avšak škvára môže obsahovať rôzne škodlivé látky, ako sú ťažké kovy alebo polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie.

Pracovný postup pri búraní škvárovej podlahy:

 1. Príprava:
  • Ochrana zdravia a životného prostredia: Je nevyhnutné zabezpečiť ochranné pomôcky pre pracovníkov (respirátory, rukavice, overaly) a zabrániť úniku prachu a škodlivín do okolia.
  • Ohlásenie prác: V prípade historických budov je potrebné ohlásiť búracie práce príslušnému pamiatkovému úradu.
  • Analýza materiálu: Odporúča sa vykonať analýzu vzoriek škváry, aby sa zistil obsah škodlivých látok a určili vhodné postupy pre manipuláciu a likvidáciu.
 2. Demontáž:
  • Odborný dohľad: Práce by mali vykonávať odborníci s príslušným oprávnením a skúsenosťami s búraním kontaminovaných materiálov.
  • Postupné odstraňovanie: Škvárová podlaha sa odstraňuje postupne, po vrstvách, aby sa minimalizovalo uvoľňovanie prachu a škodlivín.
  • Ochrana historických vrstiev: V prípade historických budov je dôležité dbať na ochranu prípadných historických vrstiev pod škvárou.
 3. Manipulácia a likvidácia odpadu:
  • Špeciálne kontajnery: Škvárový odpad sa zhromažďuje do špeciálnych kontajnerov určených pre nebezpečný odpad.
  • Preprava a likvidácia: Odpad sa prepravuje a likviduje na skládke nebezpečného odpadu v súlade s platnými predpismi.
 4. Čistenie a sanácia:
  • Dôkladné čistenie: Po odstránení škváry sa vykoná dôkladné čistenie priestoru, aby sa odstránili zvyšky prachu a škodlivín.
  • Sanácia: V prípade zistenia kontaminácie podkladu je potrebné vykonať sanáciu, napríklad odstránením kontaminovaných vrstiev alebo chemickým ošetrením.

Dôležité upozornenie: Búranie škvárovej podlahy v historických bytoch je špecifický proces, ktorý si vyžaduje odborný prístup a dodržiavanie prísnych bezpečnostných opatrení za každú cenu. Nesprávny postup môže viesť k ohrozeniu zdravia pracovníkov a okolia, ako aj k poškodeniu historických hodnôt budovy.

Vypočítajte si cenu stavebných prác

Chyba

close