nahlad

Prace rozbiórkowe cena

Prace rozbiórkowe są zazwyczaj pierwszą czynnością, jaką należy wykonać podczas remontu. Rozbiórka jest uważana za prostą czynność, ale jest wręcz przeciwnie. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że trzeba uważać nie tylko na to, co się wyburza, ale także na to, gdzie to trafia, w jaki sposób wywozi się to z mieszkania lub domu i w jaki sposób pozbywa się tego gruzu budowlanego (odpadów), sprawa zaczyna się komplikować.

Cena do prace rozbiórkowe

Średnia cena prac rozbiórkowych za metr kwadratowy

Oblicz cenę prac budowlanych

56,1 zł/m²

Średnia cena Zaktualizowane 05.07.2024 11:22

Inne ceny do prace rozbiórkowe

PRACE ROZBIÓRKOWE Cena zaktualizowane 20.07.2024

Ilość

Cena Podana cena dotyczy tylko robocizny (ręcznej) bez materiału. Cena robót budowlanych jest zazwyczaj ostateczna dla osób fizycznych. Jeżeli klientem jest osoba prawna (spółka), naliczenie podatku VAT odbywa się na podstawie umowy z kontrahentem, w zależności od tego, czy kontrahent i klient są podatnikami VAT, czy też nie.

Razem

Rozbiórka przegród - murowana

62,4 zł

0 zł

Rozbiórka starego parawanu toaletowego na cokole

ks

210,7 zł

0 zł

Rozbiórka starej zabudowy kuchennej LOCKED

ks

LOCKEDZaloguj się lub zarejestruj, aby zobaczyć ZABLOKOWANE elementy.

Rozbiórka ram metalowych (betonowych)

ks

124,7 zł

0 zł

Demontaż szafki w zabudowie

ks

215 zł

0 zł

Wyciąganie starej podłogi (parkiet, linoleum)

8,2 zł

0 zł

Demontaż wanien

ks

236,5 zł

0 zł

Demontaż zlewozmywaków

ks

107,5 zł

0 zł

Inne nieokreślone prace w tej dziedzinie (stawka godzinowa) Prace, których wartości nie można określić ceną jednostkową (nie wymienione w cenniku powyżej) rozliczane są według stawki godzinowej. W przypadku prac niestandardowych np. murowanie o niestandardowych wymiarach, malowanie wyburzonych ścian itp. stosować stawkę godzinową. LOCKED

taczki.

LOCKEDZaloguj się lub zarejestruj, aby zobaczyć ZABLOKOWANE elementy.

Prace rozbiórkowe a ich korzyści

Uwaga na statykę budynku

Zależy, czy chodzi o ścianę działową czy nośną

Beton trudno się tnie

Konieczne jest wykonanie wielu cięć, ściany tnie się stopniowo, po kawałku.

Pamiętaj o wywozie gruzu

Gruz budowlany jest ciężki i musi zostać prawidłowo zutylizowany

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że prace te są głośne, zakurzone i przeszkadzają sąsiadom, wpływają na statykę całego budynku (nie można mieć trzech sąsiadów nad sobą wyburzających nośne ściany działowe, ponieważ statyka budynku zostałaby znacznie zakłócona) i nie można wyburzyć dowolnej ściany. Zależy to od tego, czy jest to ściana działowa, czy nośna, a także od tego, jak duży otwór zamierzasz wyburzyć. W skrajnych przypadkach konieczne są podpory, a takie wyburzenie musi zostać zatwierdzone przez inżyniera budowlanego - wymagana jest ocena konstrukcyjna i oczywiście większość sąsiadów również musi wyrazić swoją opinię na temat ścian nośnych.

Jak odróżnić ścianę nośną od ściany działowej?

Ścianki działowe mają zazwyczaj grubość 7-10 cm w przypadku paneli, 12,5-15 cm w przypadku ścian murowanych (cegła, gazobeton). Do tego wymiaru należy dodać 1,0-2,0 cm tynku z każdej strony w przypadku ścianki murowanej i 0,3-0,5 cm w przypadku ścianki panelowej. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyburzyć ściankę działową, nie musisz konsultować się z inżynierem budowlanym, wystarczy zwykłe zgłoszenie w urzędzie miasta/gminy.

 

Rzegrodę nośną można rozpoznać po tym, że ma co najmniej 12-20 cm grubości w przypadku ściany panelowej, ściana murowana ma zwykle od 20 cm do 30 cm grubości. W starych budynkach nawet do 50 cm.
 Nie zapomnij wliczyć w to również tynku Rozbiórka ścian nośnych musi zostać zatwierdzona przez inżyniera budowlanego, który bierze również pod uwagę wszelkie wcześniejsze prace budowlane prowadzone przez sąsiadów powyżej i poniżej.

Jak zmierzyć grubość ścianki

Najlepszym sposobem pomiaru ściany jest zmierzenie grubości zamontowanej w niej ościeżnicy i odjęcie jej "zwisów" z obu stron.

Jeśli ściana nie ma drzwi, należy obliczyć zewnętrzne i wewnętrzne wymiary pomieszczeń podzielonych przez ścianę. Zwykle nie jest to jednak łatwe i dlatego lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Można też przewiercić ścianę i zmierzyć otwór.

Oblicz cenę prac budowlanych

Zapewnienie statyki

Zapewnienie statyki

W przypadku większych otworów w ścianach działowych lub przy wyburzaniu ścian nośnych konieczne jest zapewnienie statyki budynku. Oznacza to, że budowany jest tymczasowy lub stały zamiennik funkcji nośnej ściany. Najczęściej stosuje się spawane profile stalowe "U", "I", "L" lub nośne belki ceramiczno-betonowe ze zbrojeniem stalowym typu KP7, które przejmują obciążenie usuniętej ściany lub służą również jako nadproża otworów. Należy pamiętać, że w przypadku wyburzania ścian nośnych wymagana jest ekspertyza inżyniera budowlanego.

Podsumowanie tego, na co należy uważać podczas wyburzania ścian

 1. Czy ściana przeznaczona do rozbiórki jest ścianą nośną czy działową?
 2. Czy konieczne jest tymczasowe podparcie, aby zapobiec zawaleniu się sufitu lub pozostałej części wyburzanej przegrody?
 3. Niezależnie od tego, jak duże lub małe są kawałki, które pozostają jako odpady, muszą zostać rozebrane lub pocięte, aby można je było zabrać z mieszkania/domu i prawidłowo zutylizować.
 4. Gdzie i w jaki sposób trafią wyburzone części muru i jakie szkody mogą spowodować?
 5. Niezależnie od tego, czy liczysz się z dużym zapyleniem - respirator jest niezbędny, a wszystkie miejsca, do których nie chcesz, aby dostał się pył, są zakryte.
 6. Czy wyburzona ściana prowadzi do okablowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej? Czy sieci są zabezpieczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy?
 7. Gdzie się udać z odpadami budowlanymi?
 8. Czy masz niezbędne pozwolenia od sąsiadów, inżyniera budowlanego, władz budowlanych?
 9. Wreszcie - czy masz wystarczająco dużo siły do takiej pracy, czy też zostawiasz to profesjonalistom - firmie?

 

Wyburzenie ścianek działowych

Wyburzanie ścianek działowych lub otworów jest jedną z najczęstszych prac rozbiórkowych przy przebudowie mieszkań. Jest to usuwanie ścian nienośnych, które dzielą przestrzeń mieszkania. Ścianki działowe mogą być wykonane z cegły, gazobetonu lub płyt gipsowo-kartonowych.

Wyburzanie ścianek działowych i cięcie płyt betonowych to częste zadania przy remontach mieszkań, które pozwalają na zmianę układu przestrzeni i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców.

Ścianki działowe to nienośne ściany, które dzielą przestrzeń mieszkania. Ich usunięcie może znacznie powiększyć i rozjaśnić pomieszczenie. Zazwyczaj są to ściany wewnętrzne mieszkania, ale uwaga, gdzieś w mieszkaniu znajdzie się również ściana nośna.

Rozbiórka murowanych ścianek działowych

Rozbiórka murowanych ścianek działowych

Wyburzanie ścianek działowych z cegły rozpoczyna się od usunięcia wykończeń, takich jak tynk, tapeta lub płytki. Większe części ścian są wyburzane za pomocą młota pneumatycznego; jeśli sytuacja na to nie pozwala ze względu na możliwość uszkodzenia otaczających konstrukcji lub podłóg, cegły lub bloki są stopniowo demontowane za pomocą ręcznego młota i dłuta, Podczas wyburzania ścianek działowych z betonu komórkowego często używana jest również piła do betonu komórkowego, która pozwala na bardziej precyzyjne cięcia.
 Należy pamiętać, że za każdym razem wymagane jest znacznie więcej cięć niż tylko na obwodzie pożądanego otworu, ponieważ ściany są wyburzane lub demontowane w sekcjach.

 Ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo i używać sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice, okulary i respirator, ponieważ podczas wyburzania powstaje duża ilość pyłu

Demontaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych są stosunkowo łatwe do wyburzenia. Najpierw usuwa się płyty gipsowo-kartonowe, a następnie demontuje metalową konstrukcję. Podczas wykonywania tej czynności ważne jest, aby zwracać uwagę na przewody elektryczne i inne instalacje, które mogą być poprowadzone w ściance działowej. Jest to znacznie czystsza praca, ponieważ nie wytwarza tak dużej ilości pyłu.

Rozbiórka ścian nośnych

Wyburzanie lub przecinanie ścian nośnych jest bardzo trudnym i złożonym procesem, który wymaga profesjonalnego podejścia i pozwoleń. Ściany nośne mają kluczowe znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa budynku, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa.

Konsultacja z inżynierem budowlanym

Pierwszym i najważniejszym krokiem przy wyburzaniu ściany nośnej jest konsultacja z inżynierem budowlanym. Inżynier budowlany oceni, czy ścianę nośną można usunąć lub zmodyfikować bez narażania stabilności budynku. Inżynier budowlany zaproponuje rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo i stabilność budynku nawet po modyfikacji ściany nośnej.

Projekt i pozwolenia

Na podstawie oceny konstrukcyjnej sporządzony zostanie projekt szczegółowo opisujący postęp prac i rozwiązanie zastępujące funkcję nośną ściany. Projekt ten należy przedłożyć organowi budowlanemu, firmie wykonawczej i uzyskać niezbędne pozwolenia.

Zapewnienie statyki:

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych należy upewnić się, że budynek jest w dobrym stanie konstrukcyjnym. Oznacza to, że należy zbudować tymczasowy lub stały zamiennik funkcji nośnej ściany. Najczęściej stosuje się stalowe lub żelbetowe belki, które przejmują obciążenie usuniętej ściany.

Wyburzenie lub przecięcie ściany nośnej

Po zabezpieczeniu statyki można przystąpić do faktycznej rozbiórki lub cięcia ściany nośnej. Wybór metody zależy od materiału ściany i konkretnych warunków.

 • za pomocą diamentowego łuku lub tarczy: Ta metoda jest odpowiednia do ścian z betonu zbrojonego. Jest dokładna, szybka i minimalizuje wibracje, które mogłyby uszkodzić otaczające konstrukcje.
  Podczas cięcia ścian betonowych należy pamiętać, że konieczne jest wykonanie wielu cięć, a nie tylko na obwodzie żądanego otworu. Ze względu na fakt, że cięcie elementów betonowych wytwarza bardzo ciężkie bloki betonowe o wadze od 50 do 100 kg/sztukę. Otwory i ściany są wycinane stopniowo, w częściach.

 • Wyburzanie za pomocą młota hydraulicznego: Metoda ta jest stosowana w przypadku ścian murowanych. Jest mniej precyzyjna niż cięcie, ale nadal skuteczna. Podobnie jak w przypadku cięcia, generowana jest duża ilość pyłu.

Oblicz cenę prac budowlanych

Usuwanie i utylizacja śmieci

Po wyburzeniu lub rozbiórce konieczne jest zorganizowanie usunięcia i utylizacji powstałego gruzu. Gruz z rozbiórki ścian nośnych jest uważany za nieestetyczne odpady budowlane, których nie wolno wyrzucać do strumienia odpadów komunalnych i należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy beton jest cięty, konieczne jest wykonanie znacznie większej liczby cięć niż tylko obwód pożądanego otworu, ponieważ ściany są wyburzane lub cięte w częściach, nie jest możliwe wycięcie całej dużej ściany na raz i pozwolenie jej spaść na podłogę - taki blok ważyłby około 700 - 800 kg w betonowym otworze. Ponadto późniejsza utylizacja powstałych odpadów budowlanych jest możliwa tylko w przypadku mniejszych kawałków.

Dlatego przy obliczaniu kosztów cięcia betonu należy obliczyć rzeczywisty zakres cięć, a nie rozmiar żądanego otworu.
 Podczas cięcia płyt betonowych należy zadbać o bezpieczeństwo i przestrzegać procedur technologicznych Praca ta wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego zawsze należy pozostawić ją w rękach wykwalifikowanego pracownika lub firmy.

ażna uwaga: Wyburzanie ścianek działowych i cięcie paneli betonowych może mieć wpływ na konstrukcję Dlatego przed rozpoczęciem prac związanych z wyburzaniem ścian nośnych należy skonsultować się z inżynierem budowlanym, aby ocenić, czy można usunąć ściankę działową lub panel bez narażania stabilności budynku.
 Ponadto, wiele budynków mieszkalnych posiada własne zasady dotyczące wyburzania ścianek działowych, w związku z czym wymagają one konsultacji i często zatwierdzenia przez przedstawicieli stowarzyszenia właścicieli

Rozbiórka płytek

Búranie podláh a dlaždícUsuwanie płytek to częsty element renowacji łazienek, kuchni i podłóg. Do tych prac używa się młota wyburzeniowego, przecinaka i dłuta. Konieczne jest przykrycie podłogi i otaczających ją elementów folią lub innym odpowiednim materiałem, aby chronić je przed kurzem i gruzem. Należy również zachować ostrożność i zabezpieczyć ościeża, jeśli nie mają one zostać wyburzone. Stare dywany są również często używane do przykrycia podłóg ze względu na ich szorstkość.

Procedura rozbiórki płytek

 1. Znalezienie punktu startowego: Rozbiórkę należy rozpocząć w miejscu, w którym bruk lub okładzina są najbardziej uszkodzone lub luźne. Do usunięcia pierwszej płytki lub okładziny można użyć dłuta i młotka.

 2. Procedura rozbiórki: procedura powinna być systematyczna i ostrożna. Płytki lub kafelki są usuwane jedna po drugiej. Jeśli płytki są mocno przyklejone - co zwykle ma miejsce - do poluzowania kleju używa się młotka wyburzeniowego z dłutem.

 3. Usuwanie pozostałości kleju: po usunięciu płytek należy usunąć pozostałości kleju ze ściany lub podłogi. Używa się do tego dłuta i młotka lub młota wyburzeniowego z dłutem.

Rozbiórka podłóg

Rozbiórka podłóg jest trudniejszym zadaniem, które wymaga więcej czasu i wysiłku. Podłogi mogą być różnego rodzaju - z płytek, betonu, drewna, ceramiki lub winylu.

 • Podłogi betonowe: podczas rozbiórki podłóg betonowych używamy młota pneumatycznego lub wiertarki udarowej z dłutem. Ważne jest, aby postępować systematycznie i usuwać beton warstwa po warstwie. Prace te generują dużo pyłu i hałasu, dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i stosowanie sprzętu ochronnego.
 • Drewniane podłogi: drewniane podłogi są stosunkowo łatwe do rozbiórki. Używamy łomu, młotka i dłuta. Zaczynamy od usunięcia listew przypodłogowych, a następnie demontujemy poszczególne deski.
 • Podłogi ceramiczne i winylowe: Podłogi ceramiczne i winylowe są usuwane w podobny sposób jak podłogi drewniane. Ważne jest, aby uważać, aby nie uszkodzić podkładu podczas rozbiórki.

 

Wyburzenie rdzenia

Rozbiórka rdzenia jest najtrudniejszym etapem przebudowy mieszkania. Rdzeń składa się z łazienki i toalety, które często znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu.

Podczas rozbiórki rdzenia konieczne jest odłączenie wszystkich instalacji - wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Następnie stopniowo demontuje się ściany, podłogi i sufity. Prace te wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia, dlatego zawsze należy powierzać je wykwalifikowanym pracownikom lub firmie.

Rozbiórka komina

Rozbiórka komina lub wbudowanego pieca to szczególny rodzaj prac rozbiórkowych wykonywanych podczas usuwania starych lub nieprawidłowo działających kominów. Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas tych prac i postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić dachu lub otaczających konstrukcji. Komin lub piec jest demontowany stopniowo od góry do dołu. W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego demontażu komina stosowane są specjalne narzędzia i techniki. Należy również zachować ostrożność, aby zapewnić utrzymanie elementów ochronnych i bezpieczeństwa w miejscu pracy ze względu na gromadzenie się sadzy.

Rozbiórka dachu azbestowego lub okładziny azbestowej

Rozbiórka dachu azbestowego lub okładziny azbestowej to specyficzny proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i ścisłego przestrzegania środków ostrożności ze względu na zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest to włóknisty minerał, który w przeszłości był szeroko stosowany w przemyśle budowlanym ze względu na swoje właściwości izolacyjne, ognioodporne i mechaniczne. Jednakże, gdy materiały azbestowe ulegają uszkodzeniu, uwalniane są mikroskopijne włókna, które w przypadku wdychania mogą powodować poważne choroby płuc, takie jak azbestoza lub rak płuc.

Przepisy i zezwolenia:

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić aktualne przepisy dotyczące postępowania z azbestem. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji danego kraju. W przypadku większych prac konieczne może być również uzyskanie zgody władz budowlanych.

Procedura robocza rozbiórki azbestowego dachu lub okładziny

 1. Przygotowanie:
  1. Zapewnienie sprzętu ochronnego: konieczne jest zapewnienie pracownikom kompletnego sprzętu ochronnego, w tym jednorazowych kombinezonów, półmasek filtrujących P3, rękawic i okularów ochronnych.
  2. Wyznaczenie miejsca pracy: miejsce pracy musi być wyznaczone i oznaczone znakami ostrzegawczymi wskazującymi na obecność azbestu.
  3. Zapewnienie pojemnika na odpady: należy zapewnić specjalny pojemnik na odpady azbestowe.
  4. Zwilżanie materiału: Materiały azbestowe należy zwilżyć wodą przed demontażem, aby zminimalizować uwalnianie włókien azbestu.
 2. Demontaż:
  1. Profesjonalna praktyka: tylko osoby posiadające kompetencje i doświadczenie w pracy z azbestem powinny usuwać materiały azbestowe.
  2. Uwaga: podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby zminimalizować uszkodzenia materiału i poluzowanie włókien.
  3. Odbiór odpadów: Odpady azbestowe są zbierane w specjalnych workach lub pojemnikach.
 3. Usuwanie odpadów:
  1. Specjalne składowisko: odpady azbestowe muszą być utylizowane na specjalnym składowisku odpadów niebezpiecznych.
  2. Transport: transport odpadów azbestowych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Teza:
  1. Czyszczenie: po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładne czyszczenie miejsca pracy i otaczającego go obszaru.
  2. Kontrola: Po zakończeniu prac zaleca się pomiar stężenia włókien azbestu w powietrzu w celu weryfikacji skuteczności środków bezpieczeństwa.

Ważna uwaga: Rozbiórka azbestowego dachu lub okładziny jest niebezpieczną czynnością, która powinna być wykonywana wyłącznie przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Nieprawidłowo przeprowadzone prace mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników i otoczenia.

 

Rozbiórka podłóg z pustaków żużlowych w zabytkowych budynkach/mieszkaniach

Rozbiórka podłóg żużlowych w zabytkowych budynkach jest szczególnym przypadkiem, który wymaga delikatnego podejścia i przestrzegania specjalnych procedur ze względu na możliwą obecność szkodliwych substancji i warstw historycznych.

Dlaczego podłoga żużlowa jest problematyczna?

W przeszłości podłogi żużlowe były powszechne w zabytkowych budynkach. Żużel, produkt uboczny spalania węgla, był stosowany jako materiał wypełniający ze względu na niski koszt i dobre właściwości termoizolacyjne. Żużel może jednak zawierać różne szkodliwe substancje, takie jak metale ciężkie lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Procedura robocza rozbiórki podłogi żużlowej:

 1. Przygotowanie:
  1. Ochrona zdrowia i środowiska: Niezbędne jest zapewnienie pracownikom sprzętu ochronnego (maski oddechowe, rękawice, kombinezony) oraz zapobieganie wydostawaniu się pyłu i zanieczyszczeń do środowiska.
  2. Powiadomienie o pracach: w przypadku budynków zabytkowych prace rozbiórkowe muszą zostać zgłoszone odpowiedniemu organowi ochrony zabytków.
  3. Analiza materiału: zaleca się przeanalizowanie próbek żużlu w celu określenia zawartości szkodliwych substancji oraz ustalenia odpowiednich procedur postępowania i utylizacji.
 2. Demontaż:
  1. Profesjonalny nadzór: prace powinny być prowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w rozbiórce skażonych materiałów.
  2. Stopniowe usuwanie: posadzka żużlowa jest usuwana stopniowo, warstwami, aby zminimalizować uwalnianie pyłu i zanieczyszczeń.
  3. Ochrona warstw historycznych: w przypadku budynków historycznych ważne jest, aby zadbać o ochronę wszelkich warstw historycznych znajdujących się pod blokiem żużlowym.
 3. Postępowanie z odpadami i ich usuwanie:
  1. Specjalne pojemniki:Śmieci są zbierane w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na odpady niebezpieczne.
  2. Transport i utylizacja: odpady są transportowane i utylizowane na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Czyszczenie i rekultywacja:
  1. Dokładne czyszczenie: po usunięciu żużlu przeprowadzane jest dokładne czyszczenie obszaru w celu usunięcia wszelkich pozostałości pyłu i zanieczyszczeń.
  2. Remediacja: w przypadku wykrycia zanieczyszczenia podłoża należy przeprowadzić remediację, np. poprzez usunięcie zanieczyszczonych warstw lub obróbkę chemiczną.

Ważna uwaga: Rozbiórka podłóg z bloków żużlowych w zabytkowych budynkach mieszkalnych to specyficzny proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i ścisłych środków ostrożności. Niewłaściwa praktyka może prowadzić do zagrożenia zdrowia pracowników i otoczenia, a także do uszkodzenia historycznej wartości budynku.

Oblicz cenę prac budowlanych

Chyba

close