Splošni pogoji storitve - Projektni kalkulator

Projektni kalkulator je orodje za različne gradbene izračune in z njimi povezana dela. Pred uporabo Projektnega kalkulatorja preberite te pogoje.  S potrditvijo pogojev se strinjate, da sprejemate naše splošne pogoje storitve in potrjujete našo politiko zasebnosti ter se strinjate s temi pogoji (kot je opredeljeno spodaj).  Upravljalec storitve je GoUP s.r.o., Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratislava, IČO: 35809256, Davčna št. za DDV: SK2021567636.

 

1.  POGOJI UPORABE

 • Strinjate se, da boste Projektni kalkulator uporabljali samo za namene, ki jih dovoljujejo ti pogoji in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.
 • Odgovorni ste za vsebino, ki jo naložite, ustvarite, uredite ali delite med uporabo Projektnega kalkulatorja, in za dejavnosti (vključno s kakršnokoli izgubo ali škodo), ki so z njim povezane.
 • Vi ste lastnik vsebine in mi za vašo lastnino ne zahtevamo nobenih pravic intelektualne lastnine. Z uporabo kakršne koli vsebine v Projektnem kalkulatorju (npr. nalaganje vsebine o cenitvah in njihovih cenah) nam podelite globalno, neizključno, trajno in brezplačno licenco za uporabo v zvezi s to vsebino v obsegu, ki je potreben za delovanje Projektnega kalkulatorja (vključno s

kopiranjem, shranjevanjem, urejanjem, deljenjem s člani vaše ekipe, distribucijo ali objavljanjem na družbenih omrežjih ali brisanjem) in izjavljate, da imate ustrezne pravice (npr. avtorsko ali veljavno licenco) za uporabo takšne vsebine in podelitev takšnega dovoljenja.

 • Ni nam treba varnostno kopirati vaše vsebine, zato priporočamo, da jo arhivirate sami.

 

 • Strinjate se s tem, da vas lahko navedemo kot našo stranko. Še posebej lahko uporabimo vaše ime, logotip ali katero koli drugo

identifikacijo vašega podjetja, izdelkov ali storitev, vključno z vsemi blagovnimi znamkami ali deli, zaščitenimi z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, za Naše tržne dejavnosti, reference, javno predstavitev Storitev in nsm na Na naših spletnih mestih kalk.online podelite globalno, neizključno, trajno in brezplačno licenco za uporabo vseh lastniških

blagovnih znamk, avtorskih pravic in katere koli druge intelektualne lastnine, ki je potrebna za doseganje namenov tega oddelka.

 

 • Smo lastniki podjetja Projektni kalkulator in storitev, ki jih ta ponuja. Brez našega pisnega soglasja ne smete s Projektnega kalkulatorja kopirati, reproducirati, spreminjati, popravljati, preprodajati, zrcaliti ali ustvarjati izpeljanih del.
 • Močno vam priporočamo, da ohranite zaupnost svojega računa in gesla. Prosimo vas, da nas obvestite o morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa. Nismo odgovorni za kakršne koli izgube, ki jih povzročijo vdori, kraje ali druge zlorabe vašega gesla.

 

2.    OPRAVLJANJE STORITEV

 • Pravico imamo posodobiti, spremeniti ali drugače spremeniti storitve in začasno prekiniti zagotavljanje storitev v primeru vzdrževanja, popravil ali drugih dogodkov, za katere menimo, da so potrebni. Poleg tega lahko po lastni presoji trajno prekinemo zagotavljanje Storitev, o čemer vas bomo obvestili v razumnem času.
 • Strinjate se, da lahko takšne posodobitve in spremembe Storitev povzročijo spremembe videza ali funkcionalnosti Storitev.

 

 • Če kakršne koli spremembe Storitev pomenijo spremembe teh pogojev (vključno s cenami), boste imeli možnost ugovora in prekinitve opravljanja Storitev v skladu s temi pogoji.
 • Podjetje GoUP s.r.o. bo na svoje stroške zagotovilo, implementiralo, namestilo in vzdrževalo vse posodobitve, nadgradnje, izboljšave, popravke, popravke napak in spremembe svojih storitev.

 

3.    PLAČILO

 • Trenutno veljavne cene in možnosti oblikovanja cen za vse naročniške načrte so na voljo na spletni strani Projektni kalkulator/premium
 • Vaša naročnina se plača v programih, kot je navedeno na strani Projektni kalkulator/premium, pri čemer je alikvotni del aktiviranega programa nepovraten in zato program PREMIUM še naprej deluje tekom in do konca predplačniškega obdobja. Za predplačilo naročniškega paketa boste potrebovali veljavno plačilno sredstvo.
 • Naročnino bomo zaračunali (i) s kreditne kartice, ki ste nam jo posredovali ob plačilu, ali (ii) s plačljivo storitvijo SMS.

Naročnino vam bomo zaračunali brez nepotrebnega odlašanja takoj po oddaji prijave.  V primeru, da ne moremo objaviti plačila z vaše plačilne kartice, vaš dostop do storitev ne bo aktiviran, dokler ne bomo uspešno prejeli plačila naročnine.

 

4.    POSODOBITEV, ZNIŽANJE KVALITETE IN ZAKLJUČEK STORITEV

 • Svoj PREMIUM program lahko kadarkoli podaljšate z izbiro drugega PREMIUM programa v rubriki Kupi PREMIUM, takšno podaljšanje pa bo postalo veljavno po prejemu plačila za novo naročnino.
 • Podaljšanje programa PREMIUM se izvede od dneva uspešnega plačila in se podaljša točno za toliko dni po programu, ki ste ga izbrali.
 • Če se program PREMIUM podaljša še med veljavnostjo istega programa PREMIUM, se njegova veljavnost podaljša tudi za še neiztečeno obdobje trenutnega programa PREMIUM.
 • Če se program PREMIUM podaljša med veljavnostjo drugega programa PREMIUM (programa z drugačnimi parametri kot jih ima trenutni program), se nov program PREMIUM zažene takoj po uspešnem plačilu novega programa PREMIUM.

Neizkoriščeno obdobje prvotnega programa PREMIUM se izniči.

 

 • Vaš program PREMIUM pokriva nabor funkcij in storitev, navedenih na nivoju naročnine, ki ste jo izbrali in plačali. Vsi novi izdelki, funkcije ali dodatki k storitvam, ki jih občasno uvedemo, niso vključeni v vašo obstoječo naročnino, razen če izrecno navedemo drugače.
 • Na koncu vašega naročniškega obdobja lahko trajno izbrišemo vse vaše podatke in vsebino. Za arhiviranje vaših podatkov poskrbite pred koncem naročniškega obdobja.
 • Če ne upoštevate teh pogojev, imamo pravico brez predhodnega obvestila blokirati, omejiti, preklicati ali začasno ustaviti vaš račun ali kako drugače omejiti storitve, ki vam jih nudimo.

 

5.    OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da nismo odgovorni za nobeno posredno, posledično, eksemplarično, naključno ali kazensko škodo, ki lahko nastane v povezavi z vašo uporabo Storitev. Potrjujete in soglašate, da morebitna neposredna škoda (dejanska škoda, izgubljeni dobiček ali prihodek, prekinitev poslovanja) ne sme

presegati vrednosti mesečne naročnine, tj. zneseka, ki ga je treba plačati za Storitve, zagotovljene v naročniškem

obdobju, in se strinjate, da bo v malo verjetnem primeru, da boste utrpeli neposredno škodo, ta neposredna škoda omejena na ta znesek.

 • Strinjate se, da nismo odgovorni za dejanja, opustitve in ravnanje tretjih oseb, zlasti platform družbenih medijev, povezanih z vašo uporabo Projektnega kalkulatorja in vseh povezanih spletnih mest in storitev. Vaše edino pravno sredstvo proti nam v primeru nezadovoljstva s storitvami Projektni kalkulator je, da prenehate uporabljati naše storitve.
 • Potrjujete, da razen za načrtovane začasne prekinitve storitev, kot je določeno v zgornjem razdelku 3.1, nismo odgovorni za

kakršne koli zamude ali okvare z naše strani.

 

Izpadi storitev, ki nastanejo izven našega nadzora: Ne odgovarjamo za škodo ali izgubo podatkov ali vsebine, ki ste jo naložili in ki jo povzroči vaša dejavnost, tehnične okvare, napaka ali dejavnost tretje osebe.

 

6.    PREPOVEDANA UPORABA

 • V skladu s temi pogoji ter vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ste odgovorni ste za vašo uporabo Projektnega kalkulatorja, vključno z uporabo Projektnega kalkulatorja s strani katere koli osebe, sodelavca ali katere koli druge stranke, s katero delate. Še posebej morate zagotoviti, da ne sodelujete pri nobeni od prepovedanih uporab, opisanih v tem razdelku 6.
 • Naslednje dejavnosti se štejejo za "prepovedano uporabo" in so v Projektnem kalkulatorju prepovedane:

 

 • Kakršnakoli dejavnost organizacije, ki je vpletena v teroristično dejavnost, zločine iz sovraštva, nasilje ali kakršno koli kriminalno dejavnost;

 

 • kakršno koli promocijo ali objavo nasilnih zločinov, tatvin in/ali goljufij;

 

 • kakršna koli prikazovanje kriminalnih dejavnosti ali priznavanje kaznivih dejanj, ki so jih storili oni ali njihovi sodelavci;

 

 • kakršna koli propagando ali objavo materiala ali druge vsebine, ki se lahko šteje za neprimerno ali nedostojno, vključno s pornografijo, spolnim nadlegovanjem, sovražno ali neprijetno vsebino;
 • Kakršna koli uporaba vsebine, ki bi lahko kršila veljavne pravice intelektualne lastnine, zlasti avtorske pravice ali pravice blagovne znamke;
 • kakršna koli dejavnost, ki se lahko šteje za dejavnost, ki krši zakone Slovaške republike ali vaše domače jurisdikcije, vključno z razžalitvijo časti, obrekovanjem, vdorom v zasebnost, dejavnostjo, ki povzroča čustveno ali drugo trpljenje, zlorabo zaupanja;

 

 • kakršen koli izraz podpore ali pohvale skupinam, voditeljem ali posameznikom, vključenim v katero koli od zgoraj navedenih dejavnosti.
 • Brez predhodnega obvestila lahko (i) blokiramo, omejimo ali prekinemo vašo naročnino ali vaš račun na podlagi suma, da ste sodelovali pri kateri koli od prepovedanih uporab, ali (ii) odstranimo, izbrišemo vsebino, za katero sumimo, da predstavlja prepovedano uporabo.

 

7.   SPREMEMBE POGOJEV

 • Občasno lahko spremenimo, prilagodimo, dodamo ali odstranimo kateri koli del teh pogojev ali storitev, vključno s cenikom in možnostmi oblikovanja cen. Odgovorni ste za redno preverjanje teh pogojev, da se seznanite z morebitnimi spremembami.
 • Spremembe stopijo v veljavo z navedenim naročniškim datumom, v vsakem primeru pa šele po objavi na spletni strani. Če bo mogoče, vas bomo o spremembah obveščali oziroma vas redno opominjali, da bi se ob naslednjem plačilu vedno strinjali s Pogoji. Če se s spremembami ne strinjate, lahko podate ugovor in prekinete zagotavljanje storitve v skladu s temi pogoji.

 

8.    INTELEKTUALNA LASTNINA

 • Vsa vsebina na spletnem mestu, kot so besedilo, grafika, logotipi, ikone gumbov, slike, zvočni posnetki, digitalni prenosi, zbirke podatkov in programska oprema, je naša last ali last naših dobaviteljev vsebine in je zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini. Nobene vsebine ni dovoljeno uporabljati, razen če smo za to dali pisno dovoljenje, in če je bilo dovoljenje dano, le v mejah in v skladu z licenco, ki smo jo podelili.
 • Zbirka celotne vsebine na spletnem mestu je izključna last Projektnega kalkulatorja in je zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini.
 • Vsa programska oprema, uporabljena na (ali ponujena prek) spletnega mesta, je last Projektnega kalkulatorja ali njegovih dobaviteljev programske opreme in je zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini.
 • Ne smete ali ne dovolite nikomur drugemu, neposredno ali posredno:

 

 • (i) izvajati obratni inženiring, razstaviti, dekompilirati ali drugače poskušati odkriti izvorno kodo ali osnovne algoritme celotne ali dela Storitve (razen v omejenem obsegu, ko so omejitve povratnega inženiringa prepovedane z veljavno lokalno zakonodajo);
 • (ii) spreminjati ali ustvarjati izpeljanke katerega koli dela storitve;

 

 • (iii) najema, zakupa ali uporabe Storitve za namene časovnega zakupa ali storitvene pisarne; ali

 

8.4.5 (iv) odstraniti ali zakriti kakršna koli obvestila o lastniških pravicah v Storitvi. Med pogodbenimi stranmi velja, da smo lastniki vseh lastniških pravic in pravic intelektualne lastnine do storitve in njenih kopij ali delov.

 • Za dostop do, pridobivanje, kopiranje ali spremljanje katerega koli dela Storitve ali katere koli vsebine ne smete uporabljati "globinskega povezovanja", "page-scrape", "robota", "pajka" ali druge avtomatske naprave, programa, algoritma ali metodologije, niti ni dovoljeno na kakršen koli način reproducirati ali zaobiti navigacijske strukture ali predstavitve Storitve ali katere koli vsebine, pridobivati ​​ali poskušati pridobiti kakršnega koli gradiva, dokumentov ali informacij na kakršen koli način, ki ni s tem namenom na voljo preko Storitve. Pridržujemo si pravico do prepovedi kakršne koli tovrstne dejavnosti.
 • Z vdiranjem ne boste poskušali pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela ali funkcije Storitve ali do katerih koli drugih sistemov ali omrežij, povezanih s Storitvijo ali strežnikom Projektnega kalkulatorja, ali do katere koli storitve, ponujene znotraj ali preko storitve, z »rudarjenjem« gesel ali na kakršen koli drug nezakonit način.
 • Ne smete sondirati, skenirati ali testirati ranljivosti Storitve ali katerega koli omrežja, povezanega s Storitvijo, ali kršiti varnostnih ali avtentikacijskih ukrepov v Storitvi ali katerem koli omrežju, povezanem s Storitvijo.
 • Ne boste izvajali nobenih dejavnosti, ki bi nerazumno ali nesorazmerno obremenile infrastrukturo Storitve ali sisteme ali omrežja Projektnega kalkulatorja ali katere koli sisteme ali omrežja, povezane s Storitvijo ali Projektnim kalkulatorjem.
 • Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali postopka, ki moti ali poskuša motiti pravilno

delovanje Storitve ali katero koli transakcijo, ki se izvaja znotraj Storitve, ali uporabo Storitve s strani katere koli druge osebe.

 

 • Storitve ali katere koli vsebine ne smete uporabljati za namene, ki so nezakoniti ali prepovedani s to pogodbo.

 

9.   VARSTVO PODATKOV

 • Ta razdelek 9 predstavlja "Pogodbo o obdelavi podatkov" med Projektnim kalkulatorjem in stranko ter opisuje naše postopke v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v imenu stranke v okviru zagotavljanja Storitev.
 • Vsi izrazi z veliko začetnico, uporabljeni v tem razdelku, ki niso drugače opredeljeni, imajo pomen, določen v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja direktivo 95/46/ES (v nadaljevanju "uredba"), ali v zakonu št. 18/2018 Ur. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »zakon«) (uredba in zakon skupaj kot »pravni predpisi o varstvu osebnih podatkov«).
 • Da ne bi prišlo do kakršnihkoli dvomov ta razdelek ne velja za obdelavo, kjer delujemo kot upravljalec podatkov. Več informacij o tem, katere posebne dejavnosti izvajamo kot upravljalci podatkov, je na voljo v našem ločenem Pravilniku o zasebnosti.
 • Obdelali bomo osebne podatke, ki jih posredujete, zlasti podatke v zvezi z upravljanjem računa, informacije in vsebine, ki jih posredujete, vašo uporabo storitev ali informacije o transakcijah.
 • Osebnih podatkov ne bomo posredovali nobeni tretji osebi, razen (i) če je to potrebno za izvajanje dejavnosti in storitev; (ii) v skladu z dokumentiranimi navodili stranke; (iii) znotraj subjektov, povezanih s Projektbim kalkulatorjem na podlagi skupnega nadzora, upravljanja ali lastništva, (iv) v okviru združitve, prevzema ali druge naložbe tretje osebe v podjetje Projektni

kalkulator ali (v) v primeru, da je to potrebno za izpolnjevanje zakonodaje o varstvu podatkov ali drugih zakonov, ki

veljajo za nas, v tem primeru bomo (v obsegu, ki ga dovoljuje zakon) obvestili stranko o tej pravni zahtevi pred obdelavo osebnih podatkov.

 • Mi bomo:

 

 • osebne podatke obdelovali samo na podlagi dokumentiranih navodil stranke, tudi v zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od nas zahteva pravo Unije ali države članice, v katero spadamo; v tem primeru bomo stranko pred obdelavo obvestili o tej zakonski zahtevi, razen če ta zakon prepoveduje takšne informacije zaradi pomembnih razlogov javnega interesa. Dokumentirana navodila so na voljo v tem razdelku in v Pogojih;
 • uporabljali vse poslovno razumne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov v skladu z določili 32. čl. Uredbe;
 • pomagali stranki kot upravljalcu osebnih podatkov pri izpolnjevanju obveznosti iz 32-36 čl. uredbe, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so na voljo obdelovalcu;
 • ob upoštevanju narave obdelave z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pomagali stranki, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju obveznosti upravljalca pri odgovarjanju na zahteve za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz III. poglavja uredbe;
 • zagotovili, da se osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavežejo k zaupnosti ali da imajo ustrezno zakonsko obveznost zaupnosti;
 • stranko brez nepotrebnega odlašanja obvestili o kršitvi varstva osebnih podatkov, potem ko se bomo s tem seznanili, pri čemer bomo navedli (1) naravo kršitve varstva osebnih podatkov, (2) verjetne posledice in (3) ukrepe, sprejete za obravnavo kršitve varstva osebnih podatkov; te informacije lahko posredujemo postopoma, če niso na voljo hkrati. V celoti bomo sodelovali in ravnali po navodilih stranke, da bi pomagali pri preiskavi in ​​odpravljanju takšne kršitve varstva osebnih podatkov;
 • na podlagi odločitve stranke izbrisali ali vrnili vse osebne podatke, izbrisali obstoječe kopije osebnih podatkov, razen če zakon določa drugače ali se stranki ne dogovorita drugače, brez nepotrebnega odlašanja po prenehanju opravljanja storitev;
 • na podlagi razumne zahteve stranki dali na voljo vse informacije, ki so potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. čl. Uredbe, in omogočili, da po razumnem predhodnem obvestilu, najmanj 4 tedne, pride do revizije, vključno z inšpekcijskimi pregledi, če predložitev listin ne zadošča za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti, ki jih v rednem delovnem času, največ enkrat letno, opravi tretja neodvisna oseba – strokovni revizor, ki ga na stroške stranke pooblasti stranka.
 • Nekaterim tretjim osebam lahko naročimo, da zagotovijo dele storitev ali pomagajo pri zagotavljanju tehnične ali strokovne podpore. Stranka nas s sprejemom Splošnih pogojev pooblašča, da obdelavo osebnih podatkov oddamo podizvajalcem. V vsakem primeru za podizvajalce

veljajo zavezujoče obveznosti med nami in podizvajalcem, ki vsebujejo v osnovi podobne določbe, kot so navedene v tem razdelku. Na podlagi pisne zahteve stranke bomo stranko obvestili o podrobnostih takega podizvajalca(-ev).

 • Osebnih podatkov ne smemo prenašati v države izven Evropskega gospodarskega prostora, razen če je to v skladu s V. poglavjem Uredbe. Za takšne prenose bomo sprejeli standardne pogodbene klavzule ali drug mehanizem, ki je primeren za določen prenos.

 

 • Če ima stranka prebivališče, sedež ali uporablja storitve iz države izven Evropskega gospodarskega prostora, potrjuje, da bodo osebni podatki iz takšne uporabe preneseni k nam.
 • Stranka se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdelovala, še posebej, da nam bo posredovala osebne podatke, v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov, vključno, a ne omejeno na:
  • zagotavljanje, da stranka daje in se drži vseh regulativnih obvestil in soglasij, ki jih zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, in
  • zagotavljanje, da so vsi osebni podatki obdelani pošteno in zakonito (še posebej, da ima stranka veljavno pravno podlago za kakršno koli obdelavo, potrebno v skladu s pogoji), na pregleden način (predvsem, da stranka posreduje ustrezna obvestila o varstvu osebnih podatkov zadevnim osebam), so točni in ažurni.
 • Stranka nam bo povrnila škodo in nas oprostila morebitnih izgub, kazni, odškodnin, pristojbin ali kakršnih koli drugih stroškov

(vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in drugimi razumnimi pravnimi stroški), ki nastanejo zaradi strankine kršitve tega razdelka ali neupoštevanja varstva podatkov s strani stranke. V skladu z 2. odst. 82 čl. Uredbe smo kot

Obdelovalec odgovorni za škodo, povzročeno z Obdelavo, le v primeru, če nismo izpolnjevali obveznosti iz Uredbe, ki jih je posebej določil obdelovalec ali če smo ravnali izven zakonskih navodil Upravljalca ali v nasprotju z njimi.

 • Na zahtevo stranke lahko zaračunamo razumne stroške za vse dejavnosti ali pomoč, izvedene v zvezi s tem razdelkom, ki presegajo obseg storitev.

 

10.   VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

 • Odnos med vami in nami na podlagi teh Pogojev in določil ureja slovaško pravo. Kljub temu morate upoštevati vse lokalne in državne zakone, ki veljajo v vaši jurisdikciji.  Morebitni spori se bodo reševali na slovaških sodiščih.  V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na nas na: podpora@projektovakalkulacka.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembne povezave

 

Prijava Registracija

Splošni pogoji poslovanja

 

Informacije

 

FAQ

Kako to deluje Blog

Podpora

podpora@projektovakalkulacka.sk

Uradne ure Pon. - Pet. 8.00 - 16.00

 

 

 

 

 

© 2023 GoUP                                                                                     Garancija za varno plačilo

Chyba

close