Általános Szerződési Feltételek - Projektová Kalkulačka

A Projektová Kalkulačka egy eszköz különböző építési számításokhoz és kapcsolódó munkákhoz. Kérjük, olvassa el ezeket a feltételeket a Projektová Kalkulačka használata előtt.  A Feltételek elfogadásával Ön elfogadja az Általános szolgáltatási feltételeinket, tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatunkat, és elfogadja a jelen Feltételeket (az alábbiakban meghatározottak szerint).  A szolgáltatás üzemeltetője a GoUP s.r.o., Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratislava, Cégjegyzékszám: 35809256, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: SK2021567636.

 

1.  HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 • Ön beleegyezik, hogy a projektaklakulacka.sk oldalt kizárólag a jelen feltételek által megengedett célokra és az összes vonatkozó törvény, szabály és előírás szerint használja.
 • Ön felelős a Projektová Kalkulačka.sk használata során feltöltött, létrehozott, módosított vagy megosztott tartalmakért, valamint az azokkal kapcsolatos tevékenységekért (beleértve az esetleges adatvesztést vagy károkat).
 • Ön a tartalom tulajdonosa, és mi nem tartunk igényt semmilyen lelki tulajdonjogra az Ön tartalmával kapcsolatban. A Projektová  Kalkulačka bármely tartalmának használatával (pl. árképzési tartalmak és azok árainak feltöltésével) Ön egy világméretű, nem kizárólagos, örökös, jogdíjmentes licencet biztosít számunkra az ilyen tartalmak használatára a Projektová  Kalkulačka működtetéséhez szükséges mértékben (beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

másolás, tárolás, módosítás, megosztás a csapattagokkal, terjesztés vagy közzététel a közösségi médiában, illetve törlés), és Ön kijelenti, hogy rendelkezik a megfelelő jogokkal (pl. szerzői vagy megfelelő licenc) az ilyen tartalom használatához és az engedély megadásához.

 • Nem vagyunk kötelesek biztonsági mentést készíteni a tartalmáról, ezért javasoljuk, hogy archiválja azt saját maga.

 

 • Ön beleegyezik, hogy Önt ügyfélként feltüntethetjük.

Különösen az Ön nevét, logóját vagy az Ön vállalkozásának, termékeinek vagy szolgáltatásainak bármely más azonosítóját használhatjuk, beleértve a szerzői vagy egyéb lelki tulajdonjogok által védett védjegyeket vagy műveket, marketingtevékenységeinkhez, ajánlásokhoz, a Szolgáltatások nyilvános megjelenítéséhez és az online számológép oldalainkon Ön világméretű, nem kizárólagos, örökös, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a védjegyek, szerzői jogok és bármely más lelki tulajdon használatára, amennyiben az szükséges a jelen szakasz céljainak eléréséhez.

 

 

 • Mi vagyunk a Projektová Kalkulačka és az általa nyújtott szolgáltatások tulajdonosai. Írásos engedélyünk nélkül nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem változtathatja, nem adaptálhatja, nem adhatja tovább, nem tükrözheti, és nem hozhat létre a Projektová Kalkulačka-ból származékos műveket.
 • Nyomatékosan javasoljuk, hogy fióknevét és jelszavát tartsa bizalmasan. Amennyiben fiókját jogosulatlanul használják, kérjük, értesítsen minket. Nem vagyunk felelősek a jelszavával való hackelés, lopás vagy egyéb visszaélés által okozott veszteségekért.

 

2.    SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

 • Jogunkban áll a Szolgáltatásokat frissíteni, megváltoztatni vagy más módon módosítani, illetve a Szolgáltatásokat karbantartás, javítás vagy egyéb, általunk szükségesnek ítélt események miatt ideiglenesen leállítani. Továbbá saját belátásunk szerint véglegesen megszüntethetjük a Szolgáltatások nyújtását, és az ilyen megszüntetésről ésszerű időn belül értesítjük Önt.
 • Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások ilyen frissítései és módosításai változásokat eredményezhetnek a Szolgáltatások megjelenésében vagy funkcionalitásában.

 

 • Ha a Szolgáltatások bármely módosítása a jelen Feltételek módosításának minősülne (beleértve az árképzést is), Önnek lehetősége lesz tiltakozni és a jelen Feltételeknek megfelelően felmondani a Szolgáltatásokat.
 • A GoUP s.r.o. saját költségén biztosítja, végrehajtja, telepíti és karbantartja a Szolgáltatások minden frissítését, fejlesztését, javítását, hibajavítását és módosítását.

 

3.    FIZETÉS

 • Az összes előfizetési csomag aktuális árazása és fizetési lehetőségei elérhetők a Projektová Kalkulačka.sk/premium oldalon.
 • Az előfizetési díjat a Projektová Kalkulačka.sk/premium oldalon feltüntetett programokban kell fizetni, míg az aktivált program aliquot része nem téríthető vissza, és a fizetett időszakban a PREMIUM program az előfizetési időszak végéig tovább fut. Az előre fizetett csomag előfizetéséhez érvényes fizetési módra van szüksége.
 • Az előfizetési díjat (i) az Ön által a fizetéskor megadott hitelkártyára vagy (ii) egy fizetős SMS szolgáltatásra terheljük.

Az előfizetési díjat a regisztráció elküldését követően haladéktalanul felszámítjuk.  Abban az esetben, ha nem tudjuk megterhelni a fizetési kártyáját, az Ön hozzáférése a Szolgáltatásokhoz csak akkor aktiválódik, ha sikeresen beszedtük az előfizetési díjat.

 

4.    A SZOLGÁLTATÁSOK FRISSÍTÉSE, MINŐSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 • A PRÉMIUM-programot bármikor meghosszabbíthatja, ha a PRÉMIUM megvásárlása szakaszban kiválaszt egy másik PRÉMIUM-programot, és a meghosszabbítás az új előfizetés kifizetésének beérkezésekor lép hatályba.
 • A PRÉMIUM program meghosszabbítása a sikeres fizetés napjától kezdődően történik, és pontosan annyi nappal hosszabbodik meg, ahány napot a választott programnak megfelelően választott.
 • Ha a PRÉMIUM megújítására akkor kerül sor, amikor még ugyanaz a PRÉMIUM van érvényben, akkor az a jelenlegi PRÉMIUM fel nem használt időtartamával meghosszabbodik.
 • Ha a PRÉMIUM-programot egy másik PRÉMIUM-program (a jelenlegi programtól eltérő paraméterekkel rendelkező program) érvényességi ideje alatt hosszabbítják meg, az új PRÉMIUM-program az új PRÉMIUM-program sikeres befizetését követően azonnal elindul.

Az eredeti PRÉMIUM program még le nem járt időszaka ezennel megszűnik.

 

 • Az Ön PRÉMIUM programja az Ön által kiválasztott és kifizetett előfizetési szinten felsorolt funkciókat és szolgáltatásokat tartalmazza. A Szolgáltatások általunk időről időre bevezetett új termékei, funkciói vagy bővítései nem tartoznak az Ön meglévő előfizetéséhez, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezünk.
 • Az előfizetési időszak végén véglegesen törölhetjük az összes adatát és tartalmát. Győződjön meg róla, hogy az előfizetési időszak vége előtt archiválja adatait.
 • Ha Ön nem tartja be a jelen Feltételeket, jogosultak vagyunk előzetes értesítés nélkül letiltani, korlátozni, törölni vagy felfüggeszteni az Ön fiókját, vagy más módon korlátozni az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat.

 

5.    A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 • A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen közvetett, következményes, példamutató, véletlen vagy büntető jellegű kárért, amely a Szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerülhet. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közvetlen károk (tényleges károk, elmaradt nyereség vagy bevétel, üzleti tevékenység megszakítása) nem haladhatják meg a havi előfizetési díj értékét, azaz az előfizetési időszak alatt nyújtott Szolgáltatásokért fizetendő összeget, és elfogadja, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha Önt közvetlen kár éri, az ilyen közvetlen károk erre az összegre korlátozódnak.

 

 

 • Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek és nem vállalunk felelősséget harmadik felek, különösen a közösségi média platformok cselekedeteiért, mulasztásaiért vagy magatartásáért, amelyek a Projektová Kalkulačka és a kapcsolódó oldalak és szolgáltatások használatával kapcsolatosak.  A Projektová Kalkulačka Szolgáltatásokkal való elégedetlenség esetén az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége velünk szemben az, hogy abbahagyja szolgáltatásaink igénybevételét.
 • Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásoknak a fenti 3.1. szakaszban meghatározott tervezett ideiglenes megszakításaitól eltekintve nem vagyunk felelősek a részünkről bekövetkező késésekért vagy hibákért.

 

 

A szolgáltatás általunk nem irányítható megszakításai: Nem vállalunk felelősséget az Ön által feltöltött adatokban vagy tartalmakban bekövetkezett károkért vagy veszteségekért, amelyeket az Ön cselekedetei, műszaki hibák, üzemzavarok vagy harmadik felek cselekedetei okoznak.

 

6.    TILOS HASZNÁLAT

 • Ön felelős a Projektová Kalkulačka használatáért, beleértve a Projektová Kalkulačka bármely személy, munkatárs vagy bármely más fél által történő használatát, akivel Ön kapcsolatba kerül, a jelen Feltételekkel és az összes alkalmazandó törvénnyel és szabályozással összhangban. Önnek különösen biztosítania kell, hogy nem hajtja végre az ebben a 6. szakaszban leírt tiltott felhasználásokat.
 • Az alábbi tevékenységek "Tiltott használatnak" minősülnek, és tilosak a Projektová Kalkulačka-n:

 

 • A terrorista tevékenységekben, gyűlölet-bűncselekményekben, erőszakban vagy bármilyen bűncselekményben részt vevő szervezet bármely tevékenysége;

 

 • erőszakos bűncselekmények, lopás és/vagy csalás népszerűsítése vagy közzététele;

 

 • a bűncselekmény ábrázolása vagy az általuk vagy társaik által elkövetett bűncselekmények beismerése;

 

 • olyan anyagok vagy egyéb tartalmak népszerűsítése vagy közzététele, amelyek helytelennek vagy illetlennek tekinthetők, beleértve a pornográfiát, a szexuális zaklatást, a gyűlöletkeltő vagy kínos tartalmakat;
 • A Tartalom bármely olyan felhasználása, amely sértheti a lelki tulajdonjogokat, különösen a szerzői jogokat vagy a védjegyjogokat;
 • minden olyan tevékenység, amely a Szlovák Köztársaság vagy az Ön lakóhelye szerinti joghatóság törvényeinek megsértésének minősülhet, beleértve a rágalmazást, becsületsértést, a magánélet megsértését, érzelmi vagy más sérelmet okozó tevékenységet, bizalomvesztést;

 

 • a fenti tevékenységek bármelyikében részt vevő csoportok, vezetők vagy egyének támogatásának vagy dicséretének bármilyen kifejezése.
 • Előzetes értesítés nélkül (i) blokkolhatjuk, korlátozhatjuk vagy törölhetjük az előfizetését vagy fiókját annak gyanúja alapján, hogy Ön a tiltott felhasználások bármelyikét alkalmazta, vagy (ii) eltávolíthatjuk vagy törölhetjük a gyanúnk szerint tiltott felhasználásnak minősülő tartalmat.

 

7.   A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

 • Időről időre megváltoztathatjuk, módosíthatjuk, kiegészíthetjük vagy eltávolíthatjuk a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatások bármely részét, beleértve az árlistát és az árképzési lehetőségeket. Ön felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket a Feltételeket, hogy megismerje a változásokat.
 • A módosítások az előre megadott időpontban lépnek hatályba, de minden esetben csak a weboldalon való közzétételt követően. Amennyiben lehetséges, minden egyes későbbi fizetéskor tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról, vagy rendszeresen emlékeztetni fogjuk arra, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Ha Ön nem ért egyet a módosításokkal, a jelen Feltételeknek megfelelően tiltakozást emelhet és felmondhatja a Szolgáltatást.

 

8.    LELKI TULAJDON

 • A Weboldalon található minden tartalom, mint például szövegek, grafikák, logók, gombok, ikonok, képek, hanganyagok, digitális letöltések, adatkompilációk és szoftverek a mi vagy a tartalomszolgáltatóink tulajdonát képezik, és a lelki tulajdonjogok védelme alatt állnak. Ön nem használhat semmilyen Tartalmat, kivéve, ha erre írásos engedélyt adtunk, és ha engedélyt adtunk, akkor csak az általunk megadott korlátozásokon belül és az általunk megadott licencnek megfelelően.
 • A weboldalon található összes tartalom összeállítása a Projektová Kalkulačka kizárólagos tulajdonát képezi, és a lelki tulajdonjogok védelme alatt áll.
 • A Weboldalon használt (vagy általa biztosított) szoftverek a Projektová Kalkulačka vagy annak szoftverbeszállítói tulajdonát képezik, és a lelki tulajdonjogok védelme alatt állnak.
 • Ön sem közvetlenül, sem közvetve nem teheti, és nem engedheti meg senki másnak:

 

 • (i) visszafejteni, szétszerelni, dekompilálni vagy más módon megkísérelni a Szolgáltatás egészének vagy bármely részének forráskódjának vagy a mögöttes algoritmusainak feltárását (kivéve, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik arra a korlátozott mértékben, amennyiben a visszafejtési korlátozásokat a vonatkozó helyi jogszabályok tiltják);
 • (ii) a Szolgáltatás bármely részének módosítása vagy származékos termékek létrehozása;

 

 • (iii) a Szolgáltatás bérbeadása, lízingelése vagy használata időben megosztott használati jog vagy szolgáltatási iroda céljára; vagy

 

8.4.5 (iv) eltávolítani vagy eltakarni a Szolgáltatáson található bármilyen tulajdonosi bejelentést. A felek között a Szolgáltatással és annak bármely másolatával vagy részével kapcsolatos minden jogcím, tulajdonjog és lelki tulajdonjog a miénk.

 • Ön nem használhat semmilyen "deep-linking", "page-scrape", "robot", "spider" vagy más automatizált eszközt, programot, algoritmust vagy módszertant, vagy bármilyen hasonló vagy azzal egyenértékű manuális eljárást a Szolgáltatás vagy bármely Tartalom bármely részéhez való hozzáférés, lekérdezés, másolás vagy megfigyelés céljából, vagy bármilyen módon reprodukálhatja vagy megkerülheti a Szolgáltatás vagy bármely Tartalom navigációs szerkezetét vagy megjelenítését, vagy bármilyen módon lekérdezhet vagy megpróbálhat lekérdezni olyan anyagokat, dokumentumokat vagy információkat, amelyeket a Szolgáltatáson keresztül szándékosan nem tettek elérhetővé. Fenntartjuk a jogot, hogy megtiltjuk az ilyen tevékenységeket.
 • Ön nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatás bármely részéhez vagy funkciójához, vagy a Szolgáltatáshoz vagy a Projektová Kalkulačka szerverhez kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz, vagy a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatáson keresztül kínált bármely szolgáltatáshoz hackeléssel, jelszó bányászattal vagy bármilyen más jogellenes módon.
 • Ön nem vizsgálhatja, vizsgálhatja vagy tesztelheti a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely hálózat sebezhetőségét, illetve nem sértheti meg a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely hálózat biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseit.
 • Ön nem tesz semmilyen olyan intézkedést, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró a Szolgáltatás vagy a Projektová Kalkulačka rendszereinek vagy hálózatainak infrastruktúrájára, illetve a Szolgáltatáshoz vagy a Projektová Kalkulačka -hoz kapcsolódó bármely rendszerre vagy hálózatra.
 • Ön nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a

Szolgáltatás megfelelő működését vagy a Szolgáltatáson keresztül végrehajtott bármely tranzakció, illetve a Szolgáltatás bármely más személy általi használatát.

 

 • Ön nem használhatja a Szolgáltatást vagy a Tartalmat olyan célra, amely jogellenes vagy a jelen Szerződés által tiltott.

 

9.   ADATVÉDELEM

 • Ez a 9. szakasz képezi a Projektová Kalkulačka és az Ügyfél közötti "Adatfeldolgozási megállapodást", és leírja a Személyes adatoknak az Ügyfél nevében a Szolgáltatások nyújtása során történő feldolgozására vonatkozó gyakorlatunkat.
 • A jelen szakaszban használt és másként nem meghatározott valamennyi nagybetűs kifejezés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a "Rendelet") vagy a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvényben (a "Törvény") meghatározott jelentéssel bír (a Rendelet és a Törvény együttesen a "Személyes adatok védelméről szóló jogszabályok").
 • A félreértések elkerülése végett, ez a szakasz nem vonatkozik az olyan adatkezelésekre, ahol adatkezelőként járunk el. További információkat arról, hogy milyen konkrét tevékenységeket végzünk adatkezelőként, lásd külön Adatvédelmi szabályzatunkat.
 • Az Ön által megadott személyes adatokat feldolgozzuk, különösen a számlakezeléssel, az Ön által megadott információkkal és tartalommal, a Szolgáltatások használatával vagy a tranzakciós információkkal kapcsolatos adatokat.
 • Nem adunk ki Személyes adatokat harmadik félnek, kivéve (i) ha az a Tevékenységek és Szolgáltatások elvégzéséhez szükséges; (ii) az Ügyfél dokumentált utasításainak megfelelően; (iii) a Projektová Kalkulačka -val közös irányítás, vezetés vagy tulajdonlás révén kapcsolatban álló szervezeteken belül; (iv) egy harmadik fél által a Projektová Kalkulačka -ban történő egyesülés, felvásárlás vagy egyéb befektetés részeként; vagy (v) amennyiben ez szükséges a ránk vonatkozó adatvédelmi vagy egyéb törvényeknek való megfeleléshez, amely esetben (a törvény által megengedett mértékben) a személyes adatok feldolgozása előtt tájékoztatjuk az Ügyfelet erről a jogi követelményről.

 

 

 • Ezt fogjuk tenni:

 

 • a személyes adatokat kizárólag az ügyfél dokumentált utasításai alapján kezeljük, beleértve a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő továbbításával kapcsolatos adatkezelést is, kivéve, ha az Unió vagy valamely tagállam joga, amelynek hatálya alá tartozunk, erre kötelez bennünket, amely esetben az adatkezelés előtt tájékoztatjuk az ügyfelet erről a jogi követelményről, kivéve, ha ez a jogszabály fontos közérdekből tiltja az ilyen tájékoztatást. Dokumentált utasításokat ebben a szakaszban és a Felhasználási feltételekben talál;
 • a rendelet 32. cikkének rendelkezéseivel összhangban minden kereskedelmileg ésszerű technikai és szervezési intézkedést alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében;
 • segít az ügyfélnek mint adatkezelőnek a rendelet 32-36. cikke szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
 • az adatkezelés jellegét figyelembe véve a lehető legnagyobb mértékben megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíti az ügyfelet az adatkezelő azon kötelezettségének teljesítésében, hogy válaszoljon az érintettnek a rendelet III. fejezetében meghatározott jogainak gyakorlására irányuló kérelmekre;
 • biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására jogosult személyeket titoktartási kötelezettség köti, vagy megfelelő jogi titoktartási kötelezettséggel rendelkeznek;
 • indokolatlan késedelem nélkül értesítjük az Ügyfelet az adatvédelmi incidensről, miután tudomást szereztünk róla, megjelölve (1) az adatvédelmi incidens jellegét, (2) a várható következményeket, és (3) az adatvédelmi incidens kezelése érdekében tett lépéseket; ha ez az információ nem könnyen hozzáférhető, szakaszosan is megadhatjuk. Teljes mértékben együttműködünk az ügyféllel, és az ügyfél utasításai szerint járunk el, hogy segítsük az ilyen adatvédelmi incidens kivizsgálását és orvoslását;
 • az Ügyfél választása szerint a Szolgáltatások megszűnését követően indokolatlan késedelem nélkül törli vagy visszaadja az összes Személyes adatot, törli a Személyes adatok meglévő másolatait, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy a felek másként állapodtak meg;
 • ésszerű kérésre a megrendelő rendelkezésére bocsátja a rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének bizonyításához szükséges valamennyi információt, és lehetővé teszi, hogy a megrendelő által a megrendelő költségére kijelölt független harmadik fél szakmai könyvvizsgáló évente legfeljebb egyszer, rendes munkaidőben, legalább négyhetes előzetes értesítést követően, a megrendelő költségén végzett ellenőrzéseket - beleértve a vizsgálatokat is, amennyiben a dokumentumok rendelkezésre bocsátása nem elegendő a megfelelés bizonyításához - elvégezze, és hozzájárul azokhoz.
 • Bizonyos harmadik feleket megbízhatunk a Szolgáltatások egyes részeinek nyújtásával, illetve a technikai vagy szakmai támogatás nyújtásában való közreműködéssel. A Feltételek elfogadásával az Ügyfél felhatalmaz minket arra, hogy a személyes adatok feldolgozását alvállalkozóknak adjuk át.

Az alvállalkozókra minden esetben olyan kötelező érvényű kötelezettségek vonatkoznak közöttünk és az alvállalkozó között, amelyek lényegében az ebben a szakaszban foglaltakhoz hasonló rendelkezéseket tartalmaznak. Az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatjuk az Ügyfelet az ilyen alvállalkozó(k) adatairól.

 • Nem továbbíthatunk személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, kivéve, ha ez a rendelet V. fejezetének megfelelően történik. Az ilyen adattovábbításokra szabványos szerződéses záradékokat vagy más, az adott adattovábbításnak megfelelő mechanizmust alkalmazunk.

 

 • Ha az ügyfél az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban lakik, ott található vagy onnan veszi igénybe a szolgáltatásokat, az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ilyen felhasználásból származó személyes adatok átadásra kerülnek hozzánk.
 • Az Ügyfél vállalja, hogy az összes személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen, hogy személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, beleértve, de nem kizárólagosan:
  • annak biztosítása, hogy az ügyfél megtette és fenntartotta a szabályozó hatóságok felé az adatvédelmi jogszabályok által előírt összes bejelentést és hozzájárulást; és
  • biztosítja, hogy valamennyi személyes adat feldolgozása tisztességesen és jogszerűen (különösen, hogy az ügyfélnek érvényes jogalapja van a feltételek teljesítéséhez szükséges bármely feldolgozásra), átlátható módon (különösen, hogy az ügyfél az érintetteket megfelelő adatvédelmi tájékoztatóval látta el), pontos és naprakész legyen.
 •  

Az Ügyfél köteles mentesíteni és kártalanítani minket minden olyan veszteség, bírság, kár, díj vagy egyéb költség (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és egyéb ésszerű perköltségeket) alól, amely abból ered, hogy az Ügyfél megszegi ezt a szakaszt vagy nem tartja be az adatvédelmi törvényeket.

A rendelet 82. cikkének (2) bekezdésével összhangban mi, mint Adatfeldolgozó csak akkor vagyunk felelősek az adatkezelés által okozott kárért, ha nem tartottuk be a rendelet kifejezetten az Adatfeldolgozónak címzett kötelezettségeit, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításain kívül vagy azokkal ellentétesen jártunk el.

 • Az Ügyfél kérésére ésszerű díjat számíthatunk fel a jelen szakaszhoz kapcsolódó, a Szolgáltatások körén túlmutató tevékenységekért vagy segítségnyújtásért.

 

10.   ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

 • Az Ön és köztünk a jelen Feltételek alapján fennálló kapcsolatra a szlovák jog az irányadó. Ugyanakkor be kell tartania az Ön joghatósága alá tartozó összes helyi és állami törvényt.  Az esetleges vitás kérdéseket szlovák bíróságok rendezik.  Ha bármilyen kérdése van kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: podpora@projektovakalkulacka.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos linkek

 

Bejelentkezés Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

 

Információk

 

GYIK

Hogyan működik Blog

Ügyfélszolgálat

 podpora@projektovakalkulacka.sk

Válaszolunk H - P 8:00 - 17:00

 

 

 

 

 

© 2023 GoUP                                                                                     Biztonságos fizetés garanciája

Chyba

close